Använd ett helt nytt sortiment av kontrollverktyg för att kvalitetssäkra ditt beräkningsbibliotek i Tekla Tedds 2022.

För mer detaljerad information, se den kompletta versionsreleasen.

Höjdpunkter från Tekla Tedds 2022

Ny Trimble Connect länk för förbättrat samarbete

Dela konstruktionsdata från Tekla Tedds enkelt med ett projekt i Trimble Connect. Använd det branschstandardiserade PDF-formatet för att gynna alla projektmedlemmar.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Nya KL-trä beräkningar (EN1995)

Vi har introducerat en rad nya Eurocodeberäkningar för korslaminerat trä. Träpanelkonstruktion med stor volym är den naturliga lösningen där material med lågt koldioxidinnehåll efterfrågas, eller där det estetiska kravet på en formstabil, exponerad träyta krävs.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

De australiensiska beräkningarna är nu helt uppdaterade

Alla australiensiska vindlast- och betongkonstruktionsberäkningar har uppdaterats enligt senaste konstruktionsstandard från och med november 2021.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

De kanadensiska beräkningarna är nu helt uppdaterade

Alla kanadensiska konstruktionsberäkningar är nu uppdaterade enligt senaste konstruktionsstandard. Detta inkluderar laster, armerad betong, stålkonstruktion och trä.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Nytt 3-pålsfundament för armerad betong enligt Eurocode

Beräkningar för pålfundament av armerad betong, RC pile cap (EN1992/EN1997) är förbättrade och innehåller nu valet att skapa ett 3-pålsfundament som antingen är rektangulärt eller triangulärt.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Nya beräkningar av avgränsningspaneler för den brittiska standarden (BS5975)

Den nya beräkningen kontrollerar utformningen av träpaneler enligt rekommendationer och metoder beskrivna i Temporary Works Forum (TWF) publikationen, ‘Hoardings - A guide to good practice’ (BS5975).

Beräkningen inkluderar kontroller av trästolpar, träskenor, fasadmaterial, kopplingar och avgränsningspaneler.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Ny grundkonstruktionsberäkning för Eurocode

Använd den nya beräkningen för att få lastkapacitet för ett fundament som utsätts för olika lasttyper, samt ser till att rekommenderad bärförmåga inte överstigs. Beräkningen tar även fram armeringsbehovet.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Uppdaterad konstruktion av träbalkar för NDS

Beräkningar av träbalkar har nu blivit uppdaterade med vanligt efterfrågade funktioner, såsom konstruktioner av sammansatta delar som är bredare än djupa.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Mer kraft åt skräddarsydda beräkningar

Många förbättringar gör att skapandet av skräddarsydda beräkningar blir mer direkta och effektiva än tidigare. Nyttja den nya eLearning kursen som är gratis och skapa kraftfulla skräddarsydda beräkningar idag.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^


Se hela listan över beräkningar i Tekla Tedds.
Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.