Bättre arbetsflöden möjliggör tidigt beslutsfattande, snabbt samarbete och kortare tidsscheman med extern tillverkning. Upplev en ny era av bekvämlighet och förändra ditt sätt att bygga på, med avancerade papperslösa arbetsflöden och högautomatiserad tillverkning.

För mer detaljerad information, se den kompletta versionsreleasen.

Höjdpunkter från Tekla Structures 2022

Skapande av intelligenta tillverkningsritningar

Skapa tillverkningsritningar för single-part, assembly och cast unit. Med utökad Tekla Structures produktinformation kan ni nu dra nytta av ett mer effektivt och enkelt sätt att skapa tillverkningsritningar. Investeringar i modellen resulterar i en snabb, effektiv och korrekt framställning av dokumentation.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Armeringsjärn hanteras nu som sammansatta korggrupper

Genom att nyttja Tekla Structures grundläggande styrkor, kan nu armeringskorgar skapas genom att använda assembly funktionalitet, likvärdig den för stål- och prefabelement. Används främst vid konstruktion för tillverkning och montering (Design for Manufacture and Assembly), eller vid arbetsflöden på arbetsplatsen. Du kan nu detaljera, numrera, rapportera, dokumentera och exportera armeringskorgar, kopplingar och ingjutningsgods.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Enklare kontroll av armeringsavstånd

Njut av ett sömlöst arbetsflöde gällande armeringsavstånden i alla armeringskommandon. Baserat på er anonyma feedback har arbetsflödet för avstånd mellan armeringsjärn förenklats ytterligare genom att implementera samma avståndskontroller som ni använder för armeringsgrupper.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Enklare armering av komplex geometri

Med den nya funktionen "leg surface" kan du automatiskt skapa uppsättningar av armeringsjärn, sk. rebar sets, som följer betongens ytterkant oavsett hur komplex formen är. Denna process använder de automatiskt skapade horisontella och vertikala lager som du kan redigera med standardiserade redigeringskommandon.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Snabbare ritningsprocess och rendering

Dina ritningar återges snabbare än någonsin! Nu kan du ta del av CAD-liknande ritningshastigheter med ökad prestanda i panorering och zoomning.

Se versionsreleasen för att veta hur du aktiverar FOG renderingen av objekten.

Tillbaka till toppen ^

Nya renderingsalternativ för referensmodeller

Nya tillagda funktioner för att tydliggöra synligheten av modellens delar, detta gör det enklare än någonsin att skilja mellan referensmodeller, komponenter och delar.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Ny IFC4-export

Du kan lägga till nya tillverknings- och objektdata skapat för grupper av armeringsjärn till exporter av IFC4. Undergrupper finns nu tillgängliga i egenskapsdialogen, property pane, som ger ytterligare kategoriseringsmöjligheter för din IFC4-export. Den brospecifika IFC4-exportkapaciteten har lagts till, som tillåter modellbaserade digitala arbetsflöden för broutformning och konstruktion.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Mer komplexa geometrier med Bridge Creator

Tillägget Bridge Creator har nu förbättrad teknik för bågformer. Nu kan man skapa längsgående bågform med varierande krökningar och andra komplexa geometrier. Broprojektörer kan skapa krökta geometrier som varierar längs brobanan med hjälp av paraboliska ekvationer.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Skapa en sektion utmed valfri linjedragning av din bro

Nu kan du skapa en sektionsvy utmed valfri fördefinierad sträckning. Detta uppfyller en mycket vanligt använd övergripande visualiseringsritning av hela bron. Denna sektion eller elevation kan göras längs vilken linje som helst, även klotoider, spiraler eller ormliknande polygoner.

Läs mer och ladda ner på Tekla Warehouse.

Tillbaka till toppen ^

Dela enkelt data med Quadri Connector

En ny connector mellan Tekla Structures och Quadri är ett sömlöst och dubbelriktat sätt att utbyta information med väg- och järnvägskonstruktörerna. Du kan alltid använda den senaste väg- eller järnvägslinjeringen, samt dela din bro i den centrala Quadri-modellen.

Läs mer och ladda ner på Tekla Warehouse.

Tillbaka till toppen ^

Skapa bättre och smartare projekt med det nya dynamiska verktyget för koldioxidavtryck i Tekla Structures

Teklas förmåga att utvärdera koldioxidinnehållet under projekteringsfasen omfattar nu även Tekla Structures.

Använd det nya verktyget Embodied Carbon kalkylatorn för att beräkna koldioxidinnehållet av din konstruktion i realtid i Tekla Structures. Jämför snabbt olika stomalternativ med det dynamiska beräkningsverktyget och när du är klar, exportera din modells data för att få ut en certifierad rapport av byggnadens koldioxidavtryck med hjälp av One Click LCA-länken.

Läs mer och ladda ner på Tekla Warehouse.

Tillbaka till toppen ^

Att få ut det bästa av Grasshopper har aldrig varit lättare

Grasshopper komponenten i Tekla Structures ser ut och beter sig som en traditionell Tekla komponent men kan utlösa en Grasshopper-definition i bakgrunden för att generera objekt i Tekla. Börja utveckla dina egna Tekla skräddarsydda komponenter med visuellt skript.

Läs mer i versionsreleasen.

Tillbaka till toppen ^

Tekla Structures interoperabilitet med A&D programvara

Konstruktörer som använder Tekla Structures kan nu dra nytta av effektivare arbetsflöden. Du kan exportera modeller för analys med den uppdaterade länken till: ETABS, SAP2000, ROBOT, och STAAD.

Läs mer om Tekla Structures interoperabilitet här.

Tekla Structures interoperabilitet med ETABS

Konstruktörer som använder Tekla Structures kan nu dra nytta av effektivare arbetsflöden. Du kan exportera modeller för analys med den uppdaterade länken till ETABS.

Tillbaka till toppen ^

Tekla Structures interoperabilitet med SAP2000

Konstruktörer som använder Tekla Structures kan nu dra nytta av effektivare arbetsflöden. Du kan exportera modeller för analys med den uppdaterade länken till SAP2000.

Tillbaka till toppen ^

Tekla Structures interoperabilitet med ROBOT

Konstruktörer som använder Tekla Structures kan nu dra nytta av effektivare arbetsflöden. Du kan exportera modeller för analys med den uppdaterade länken till ROBOT.

Tillbaka till toppen ^

Tekla Structures interoperabilitet med STAAD

Konstruktörer som använder Tekla Structures kan nu dra nytta av effektivare arbetsflöden. Du kan exportera modeller för analys med den uppdaterade länken till STAAD.

Tillbaka till toppen ^


Se den kompletta versionsreleasen för mer detaljerad information.