Tekla Structures grunderna för modellering av broar

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
Bridge designer basics
BIM
BrIM
Constructible
bridge
workflow
Image
Tekla Structures bridge designers fundamentals


Denna kurs innehåller en översikt över arbetsflödet för broutformning. Den har 12 moduler som lär dig och ditt team hur ni kan optimera era arbetsflöden med konstruktionsutformning och modellhantering, och som kommer att göra dig bekant med bästa praxis. 

Du kommer att lära dig hur du använder programvaran för att göra följande och mer:

  • Starta nya projekt
  • Skapa betongdelar och parametriska profiler
  • Arbeta med IFC-filer, färdiga och anpassade komponenter och inbyggda broar
  • Visualisera punktmoln

 

Anmäl dig här

Var det här användbart?