Tekla Structures 2022 Svenska miljön

Tekla Structures
2022
Tekla Structures
Environment
Sweden

1. Systemuppdateringar

1.1 Ribbon

Nya ribbonuppdateringar, för de som har skapat egna ribbons behöver man uppdatera följande:

 • Ny drop-down - "Assembly"
 • Ny ribbonsymbol - "On floor plan"
 • Nya Vyribbons - "Reference wireframe", "References shaded wireframe", "References grayscale", "References rendered", "Show only selected reference".
 • Ny drop-down - "Create fabrication drawing"

1.2 IFCExport4

För att få mer kontroll på IFC4-exporter har nu en "Subtype" till ifcEntity lagts till. Exempelvis om entity är IfcBridgePart så kan man lägga till en fördefinierad Subtype. Det går även att använda en valfri USERDEFINED exempelvis, "bridge_part". 

1.3 Rebar config

Ändrat ordningen på length and width för "size" property i rebar_config.inp i common-mappen.

Old RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/%CC_PITCHING_CROSS%-%WIDTH%/%LENGTH%""
New RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/%CC_PITCHING_CROSS%-%LENGTH%/%WIDTH%""

1.4 BH90_huvud_mod_A.tpl

Från TS 2018 har Template editor blivit känsligare för content type SIMILAR_ASSEMBLY. Den behöver ligga under en ASSEMBLY-row i hierarkinivå.

1.5 Takstol

Takstol - Trä uppdatering av inställningar.

1.6 Klassifikationsflik istället för BSAB

Klassifikationsflik tillagd för följande objekt: loftedplate, loftedslab, pour_unit, pour_object och rebarassembly.

Raderat BSAB objects.inp

1.7 SB11

Fixat problemen med SB11 där exporter inte la linjer i rätt lager.

1.8 Allmän K

 • Numreringsrekommendation blir KLASSNINGSSCHEMA
 • Ny kategori: Allmän K
 • Fler rader i CIP-kategorin

Hjälpobjekt:

 • Möjliggör hantering av bl.a hålmarkeringar i plan och sektion
 • Möjliggör automatisk hatchning av olika slags isolering i plan och sektion
 • Möjliggör ett utseende på t.ex dräneringsrör i plan och ett annat i sektion.

Symbolbibliotek:

Till ingj.gods, patternlines (mark, berg), mm

Nya hatchmönster, DOTS (alt. btg) , DOTS+ANSI31 (alt. vattentät btg), DOTS+ANSI37 (alt. Prefab.btg)

Nya profiler: SPA200, TRP127, L_603 (spont)

TEKLAMODELLEN

Grundläggning

Modellering

 • Grundplatta: normalt slab
 • Isolering under platta: Floor layout
 • Kantelement + kantbalk: Wall layout
 • Ev. Dränering: Floor layout -> Pour (experimentellt)
 • Dräneringsrör: Steel Polybeam
 • Brunn: Steel Column
 • Grop för t.ex EL: 
  • Väggar + stående Cellplast: Wall layout
  • Platta i grop: Slab
  • Hålmarkering: Steel column/beam
 • Hissgrop:
  • Väggar + stående cellplast: Wall layout
  • Hissbotten: Slab
  • Hisschakt: Steel column (hjälpobjekt)
 • Ingjutningsgods: Ny komponent Cast-In-Plate (från TWH som anpassats)
 • Anslutning mellan betong och stål med ingjutningsgods: Ny komponent

Ritningsinställningar med DOLS (utseende, texter, templates)

 • Grundplan: Grundplatta, dräneringsrör, kantelement, ingjutningsgods, mm med anpassade inställningar.
 • Grundsektioner
  • Mark: Floor layout
  • Schaktbotten: Patternline
  • Bergmarkering: Patternline

Stomelevation/Stomsektion

Modellering

 • Tips och trix: Stålkomponenter
 • Attributfiler för stålkomponenter (kolla upp, fackverk)
 • Prefab sockelelement: Wall layout + Ny komponent
 • Sandwichpanel typ Paroc/Rukkii:  Floor layout  + Ny profil SPA200
 • Hålmarkeringar (port, dörr, fönster, mm): Steel beam

Ritningsinställningar med DOLS

 • Stomelevation/Stomsektion

Takplan

Modellering

 • Takuppbyggnad: Floor layout + Ny profil TRP127
 • Motfallskilar: Plate med chamfer properties
 • Taksäkerhet, mm
 • Hålmarkeringar (vent, mm): Steel column/beam
Was this helpful?