Lägga till specialskruvar i skruvkatalogen

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
Environment
Not environment-specific
Du kan lägga till specialskruvar, till exempel Hilti Kwik, med hjälp av följande steg.

Image
usa_ASB_01.png


Öppna skruvkatalogen: Detailing > Bolts > Bolt Catalog.

1. Du kan förenkla arbetet genom att hitta en skruv i ungefär samma storlek som den skruv du vill lägga till. Markera den för att fylla i egenskaperna till höger.

2. Ange namnet för den nya skruven. Det underlättar att inkludera storleken i namnet. Detta återspeglas i vad du senare väljer att visa i listorna över skruvar.

3. Klicka på Add.

4. Nu kan du ändra egenskaperna på dialogrutans högra sida. Var noga med att definiera en ny skruvstandard när du lägger till en ny skruvtyp.

5. Klicka på Update-knappen när du är klar. Upprepa ovanstående steg för varje diameter och längd.

Klicka slutligen på OK och spara ändringarna för modellmappen. Nu skapas en screwdb.db-fil (skruvkatalog) som kan sparas för framtida modeller.

Image
usa_ASB_02.png


Öppna katalogen för montering av skruvar: Detailing > Bolts > Bolt Assembly Catalog.

Image
usa_ASB_03.png


1. Ge monteringsinformationen för Hilti Kwik-skruven ett namn och klicka på Add.

2. Välj en ny monteringsinformation i listan.

3. Kontrollera att namnet visas i listrutan vid skruvhuvudet i bilden till höger.

4. Ändra egenskaperna för monteringsinformationen i dialogrutans högra sida. Klicka på knappen Update när du är klar.
• Kortnamnet används i markeringar och rapporter. Det utgörs vanligen av det kommersiella namnet för en specifik skruv.
• Det här är det fullständiga namnet som visas i listan över monteringsinformation i katalogen för montering av skruvar och i listrutan vid Bolt standard i dialogrutan Bolt properties vid ett anrop från modellen.

5. Justera övriga värden för att välja typer för brickor och muttrar. Dessa värden visas alltid i monteringsinformationen även om de inte alltid behövs, till exempel vid användning av en ankarskruv med epoxy.

Klicka slutligen på OK och spara ändringarna för modellmappen. Nu skapas en assdb.db-fil (katalog för montering av skruvar) som kan användas i framtida modeller.

Var noga med att välja den standard du har definierat samt en diameter när du skapar dessa skruvar i en modell.

Normalt sett beräknas skruvlängden baserat på greppet (tjockleken hos det material som ska fästas med skruven). Vid användning av en expanderande ankarskruv eller en ankarskruv med epoxy där ingen bricka eller mutter behövs måste ett längdvärde anges i fältet Cut Length.

Ange ett negativt tal i det här fältet för att forcera skruvlängden. Observera att den angivna längden måste finnas i din skruvkatalog.

Image
usa_ASB_04.png
Was this helpful?