Felmeddelande vid körning av diagnos och reparation av numrering

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
repair numbering
Environment
Not environment-specific
Fråga:
När använder jag funktionen Diagnose and Repair Numbering? Jag har fått följande meddelande upprepade gånger vid ett flertal tillfällen. Vad beror detta på?

Image
diagnose_and_repair_numbering_all.png


Svar:
Meddelandet visas eftersom delarna har nästan samma längd men det finns vissa skillnader (mindre än en millimeter).

Om längderna till exempel är 6046,1, 6046,7 och 6047,2 och toleransen är 1,0 mm får 6046,7 antingen samma positionsnummer som 6046,1 eller som 6047,2 beroende på i vilken ordning Tekla Structures jämför delarna. Olika ordningar skapas varje gång en fullständig numrering körs.

Lösningen på problemet är att antingen använda en snävare tolerans, till exempel 0,01, eller modellera så att alla delar har samma längd.
Var det här användbart?