Pierwsze kroki - tworzenie belek betonowych

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
first steps
beam
concrete
Cut
part cut

Dowiedz się, jak tworzyć belki betonowe. Dowiesz się również, jak tworzyć widoki tymczasowe i widoki stałe oraz jak skracać elementy.

Ten samouczek posiada napisy w 11 językach.

Video file
Was this helpful?