Rozpocznij

Rozpocznij pracę z Tekla Tedds

Witaj, przygotuj się do pracy z Tekla Tedds! Rozwiń odpowiednie sekcje poniżej, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, filmy i przydatne linki.

Tworzenie konta Trimble Identity

Potrzebujesz Trimble Identity, aby móc pobierać oprogramowanie i korzystać ze swoich licencji online:

  1. Otrzymałeś zaproszenie e-mail od Trimble do tworzenia Trimble Identity, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu, aby utworzyć konto i upewnić się, że dysponujesz odpowiednimi uprawnieniami dostępu. Jeśli nie masz zaproszenia, utwórz nowe konto Trimble Identity przy użyciu swojego służbowego adresu e-mail, dzięki czemu będziesz mieć możliwość pobrania oprogramowania. Kliknij tutaj, aby utworzyć nowe konto Trimble Identity. Aby uzyskać więcej instrukcji, zobacz Tworzenie konta Trimble Identity.
  2. Przejdź do swojej skrzynki poczty e-mail i kliknij łącze aktywacyjne znajdujące się w wiadomości e-mail otrzymanej z adresu noreply_identity@mail.trimblepaas.com.
  3. Po potwierdzeniu swojego adresu e-mail Zaloguj się na stronie https://account.tekla.com/, wprowadź wszystkie wymagane informacje o profilu i kliknij Zapisz.

Tutaj 'można zobaczyć krótkie wideo z informacjami o prostych krokach wymaganych przy korzystaniu z Teklalicencji subskrypcyjnych .

Jeśli do Twojego zakresu odpowiedzialności należy zarządzanie użytkownikami i licencjami online Tekla Tedds, dodaj użytkowników do grupy swojej organizacji w narzędziu administracyjnym Tekla Online w celu udzielenia im pełnego dostępu do Tekla online services i do wymaganych licencji online. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia administracji i licencji online, zobacz Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Online.

Pobieranie i instalowanie Tekla Tedds

Pobierz oprogramowanie Tekla

  1. Aby mieć pewność, że nasze oprogramowanie będzie działać sprawnie i płynnie, upewnij się, że Twój komputer jest zgodny z Zaleceniami sprzętowymi Tekla Tedds.
  2. Pobierz pakiet instalacyjny dla TeklaStructural Design Suite z Tekla Downloads. Kliknij Pobierz, aby rozpocząć proces pobierania podzielony na kilka kroków, dzięki czemu będziesz mieć pewność pobrania wszystkich wymaganych plików.
  3. Uruchom TeklaInstalator Structural Design Suite.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, zwracając szczególną uwagę, aby wybrać właściwą Metodę licencjonowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Instalacja i licencjonowanieTekla Tedds.

Ważne: Jeśli uaktualniasz istniejącą wersję Tekla Tedds, Twoja istniejąca wersja zostanie usunięta, patrz: Aktualizacja do nowej wersji.

Rozpoczęcie korzystania z Tekla Tedds

  1. Uruchom Tekla Tedds i po wyświetleniu monitu zaloguj się przy użyciu swojego konta Trimble Identity. Jeśli masz licencję Tekla Online, musisz się zalogować

Teraz możesz już rozpocząć korzystanie z Tekla Tedds:

Poznaj Tekla Tedds

Materiały szkoleniowe

Aby umożliwić Ci szybkie rozpoczęcie pracy, udostępniamy kilka rodzajów zasobów szkoleniowych.

Szkolenie wprowadzające w usłudze Tekla User Assistance

Proste samouczki w Tekla User Assistancepozwalają na ćwiczenie Tekla Teddsw swoim własnym tempie. Szybki przegląd podstawowych informacji można znaleźć w szkoleniu Pierwsze kroki z Tekla Tedds.

Materiały szkoleniowe Tekla na stronie Learn.Trimble.com

Aby rozpocząć szkolenia, zaloguj się przy użyciu swojego konta Trimble Identity i zarejestruj się na kursy szkoleniowe Tekla w serwisie Learn.Trimble.com.

W katalogu kursów Tekla znajdziesz zarówno szkolenia e-learningowe, jak kursy prowadzone przez instruktorów.

Dalsze szkolenie u lokalnego dystrybutora Tekla

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego szkolenia w serwisie Learn.Trimble.com lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat któregokolwiek z kursów Tekla, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Tekla w celu uzyskania dodatkowych informacji.