Przeglądaj materiały Tekla Tedds

Przeglądaj powiązane materiały i zapoznaj się z oprogramowaniem.

Poniżej możesz przeglądać materiały według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.


Wydania oprogramowania, aktualizacje oprogramowania i wymagania systemowe

Browse content related to latest releases, updates and system requirements.

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Zapoznaj się z tematami dotyczącymi sprzętu, licencjonowania i instalowania oraz konfigurowania

Browse content related to hardware, licensing and analysis or how to set up your environment to get started.

Search for more content on Hardware, Licensing and installing or Setting up.

Zapoznaj się z obliczeniami

Browse content related to analysis and design and calculations.

  • Analysis and design
  • Library calculations

Search for more content on Analysis and Design or Library Calculations.

Zapoznaj się z zapisywaniem obliczeń i szablonów

Get familiar with how to write calculations and use templates.

  • Templates
  • Writing calculations

Search for more content on Templates or Writing Calculations.

Biuletyny

Browse our latest product bulletins.

  • Bulletin

Search for more Bulletins.