Poniżej możesz przeglądać materiały według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.

Wydania oprogramowania, aktualizacje oprogramowania i wymagania systemowe

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Zapoznaj się z tematami dotyczącymi sprzętu, licencjonowania i instalowania oraz konfigurowania

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej sprzętu, licencjonowania i instalowania lub konfigurowania.

Zapoznaj się z obliczeniami

  • Library calculations

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej analizy i projektowania lub biblioteki Obliczenia

Zapoznaj się z zapisywaniem obliczeń i szablonów

zapoznaj się z

  • Templates
  • Writing calculations

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej szablonów lub zapisywania obliczeń

Biuletyny

  • Bulletin

Wyszukaj więcej biuletynów