Knowledge base articles

Displaying 1 - 10 of 149 articles

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2023

[TOC:ul Spis treści] Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2023. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w 10 kategoriach tematycznych.

Ustawienia ogólne

Panel właściwości W związku z wprowadzeniem do trybu rysunku panelu właściwości do środowiska w…

Konwertuj blachę (m173)

KomponentKonwertuj blachę (m173)oraz makroKonwertuj blachy(m173) służą do konwersji blach z profilu na blachy wieloboczne. Konwertuj blachę (m173): W modelu we wskazanym miejscu zostanie utworzona dodatkowa blacha wieloboczna o tych samych parametrach jak wyjściowa blacha. Można mapować poszczególne parametry z wyjściowej blachy do atrybutów UDA…

Krata (m099)

KomponentKrata (m099)służy do wstawienia kraty pomostowej. Po utworzeniu kraty wartości takie jak ciężar na m², ciężar rzeczywisty i powierzchnia są dostępne w atrybutach użytkownika i mogą być używane w szablonach i raportach. Parametry są ale są również widoczne oknie Zbadaj dla elementu. Można użyć bezpośredniej zmiany, aby zmienić wymiary…

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2023

Ogólne

Informacje o wersji W Tekla Structures 2023 można otwierać i edytować projekty ze starszych wersji, ale sugerujemy dokończenie rozpoczętych projektów na poprzednich wersjach. Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2023 jego otwarcie w starszej wersji nie będzie już możliwe. Zachęcamy do zapoznania…

Informacje po spotkaniu użytkowników oprogramowania Tekla Structures 2022

Spotkanie użytkowników oprogramowania Tekla Structures 2022

Construsoft Polska serdecznie dziękuje Państwu za liczne uczestnictwo w spotkaniu użytkowników programu Tekla Structures 2022, które odbyło się 15-16 września 2022 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Podczas spotkania przedstawiliśmy nowości oraz zmiany, które pojawiły…

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2022

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2022

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2022

Ogólne

Informacje o wersji W Tekla Structures 2022 można otwierać i edytować projekty ze starszych wersji, ale sugerujemy dokończenie rozpoczętych projektów na poprzednich wersjach. Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2022 jego otwarcie w starszej wersji nie będzie już możliwe. Zachęcamy do zapoznania…

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 po 14 stycznia 2020 roku

Microsoft ogłosił, że wsparcie dla Windows 7 i Windows Server 2008/2008 R2 kończy się 14 stycznia 2020 roku. Z tego powodu te systemyoperacyjne nie będą dłużej wspierane przez Tekla Structures. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Windows 7: Windows 7 support will end on January 14, 2020 Windows Server 2008 and 2008 R2:…

windows 7

WYCOFANIE usługi Tekla Model Sharing dla starszych wersji Tekla Structures

Trimble dba, aby podczas wspólnej pracy nad modelami dane były bezpieczne, a używane oprogramowanie spełniało najnowsze normy cyberbezpieczeństwa. Niektórych starszych wersji oprogramowania Tekla Structures nie da się już aktualizować o najnowsze standardy bezpieczeństwa, dlatego nie mogą się już one łączyć z usługą Tekla Model Sharing (w tym na…

Pierwsze kroki - tworzenie rysunków

Video file

Dowiedz się więcej o pracy z rysunkami w Tekla Structures. Informacje na temat zasad rysunków, sposobu interakcji rysunków i modelu oraz typów i poziomów rysunków. Dowiesz się również, jak tworzyć rysunki. Ten samouczek posiada napisy w 11 językach.

first steps
drawings
drawing type