Knowledge base articles

Displaying 1 - 10 of 135 articles

Nowy dodatek service pack nie może uzyskać dostępu do licencji online

Podczas instalacji dodatku service pack do Tekla Structures, jeśli użytkownik nie wylogował się z Tekla Structures przed przystąpieniem do instalacji nowego dodatku service pack, występuje następujący problem. Wersje i dodatki service pack, których dotyczy problem, to: 2020 SP9 Po uaktualnieniu do najnowszego dodatku service pack i…

Zmiany dotyczące logowania w Tekla Structures

Aktualizujemy platformę Trimble Identity poprzez uzupełnienie nowymi funkcjami i zwiększając bezpieczeństwo. Jeśli używasz wersji starszej niż Tekla Structures 2021, wówczas z powodu tej istotnej zmiany dotyczącej platformy logowania konieczne będzie zaktualizowanie Tekla Structures, aby można było nadal korzystać z funkcjilogowania…

Zmiany dotyczące logowania do produktów i usług Tekla

Produkty Tekla korzystają z kont Trimble Identity na potrzeby wszystkich funkcji i usług online, które wymagają od użytkownika zalogowania się. Cieszymy się, że możemy poinformować o wdrożeniu nowej wersji Trimble Identity. Ulepszone konto Trimble Identity: Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki wykorzystaniu najnowszych…

Trimble identity
trimble account

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2021

Ogólne

Informacje o wersji W Tekla Structures 2021 można otwierać i edytować projekty ze starszych wersji, ale sugerujemy dokończenie rozpoczętych projektów na poprzednich wersjach. Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2021 jego otwarcie w starszej wersji nie będzie już możliwe. Zachęcamy do…

instalacja
dodatki
rozszerzenia
Construsoft
Tekla 2021

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2021

Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2021. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w 9 tematycznych kategoriach. SPIS TREŚCI 1. Ustawienia ogólne 2. Pliki ini środowiska 3. Katalogi 4. Modelowanie 5. Szablony i raporty 6. Aplikacje i komponenty 7. Narzędzia 8. Wymiana…

Jak zmienić format daty w nazwach plików wydruku rysunków

Pytanie: Czy można zmienić format daty w nazwach eksportowanych plików rysunków z 07.01.2021 na 2021-01-07? Chodzi o nazwy eksportowanych plików DWG i PDF. Wymagania określonego formatu daty są narzucone przez klienta.  Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Należy w tym celu zmienić globalny format atrybutu, który wykorzystujemy w nazwach…

format daty
nazwa plików wydruku

Dlaczego nie widzę siatki w widoku 3D?

Pytanie: Utworzyłem siatkę i następnie przesunąłem ją o 2000 mm w dodatnim kierunku osi Z. Aktualnie siatka jest poprawnie wyświetlana w widokach elewacyjnych, jednak nie jest widoczna w widoku 3D. Zwiększyłem zakres głębokości w widoku 3D, ale siatka wciąż nie jest widoczna. Dlaczego siatka nie jest widoczna w widoku 3D? Odpowiedź:…

widok 3D
dostosowanie siatki
tworzenie widoku
tworzenie siatki

TeklaMark - aplikacja do pomiaru wydajności grafiki DirectX w Tekla Structures

TeklaMark jest narzędziem do pomiaru wydajności konfiguracji sprzętowej pod kątem wykorzystania silnika DirectX w Tekla Structures.  Wydajność silnika 3D jest różna w zależności od typu oraz ilości obiektów jakie zawiera model dlatego też dostępne są trzy wersje aplikacji dla róznych typów konstrucji: steel (stal), concrete (beton) oraz…

TeklaMark
SteelMark
performance
wydajność
karta grficzna
directX
OpenGL

Informacje po spotkaniu użytkowników oprogramowania Tekla Structures 2020

Spotkanie użytkowników oprogramowania Tekla Structures 2020

Construsoft Polska serdecznie dziekuję Państwu za liczne uczestnictwo na spotkaniu użytkowników programu Tekla Structures, które odbyło się 8 października 2020 roku na platformie Online. Podczas spotkania przedstawiliśmy nowości oraz zmiany, które pojawiły się w Tekla…

Tekla Structures nie uruchamia się, zawiesza lub nie działa poprawnie

Niewłaściwe działanie, zawieszanie lub brak możliwości uruchomienia Tekla Structures może wynikać z różnych przyczyn. Poniższa lista kontrolna pozwoli określić przyczyny problemu z pracą w Tekla Structures. Zapoznaj się z kolejnymi punktami listy, aby rozwiązać występujące problemy.     Lista…

crash
System.ArgumentException
błąd