Przeglądaj materiały Tekla Structures

Przeglądaj materiały związane z Tekla Structures i zapoznaj się z oprogramowaniem.

Poniżej możesz przeglądać materiały związane z Tekla Structures według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.


Zapoznaj się ze sprzętem, licencjonowaniem i instalowaniem oraz konfigurowaniem

Przejrzyj zawartość dotyczącą wymagań i zaleceń sprzętowych
oraz dostępnych opcji licencjonowania i dowiedz się, jak najlepiej skonfigurować instalację do rozpoczęcia pracy nad projektem.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej sprzętu, licencjonowania i instalowania lub konfigurowania.

Zapoznaj się z detalowaniem, modelowaniem i numeracją

Dowiedz się, jak wykonywać detalowanie, rozpocząć pracę z modelowaniem lub skonfigurować numerację w modelu.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej detalowania, modelowania lub numeracji.

Zapoznaj się z komponentami

Dowiedz się, w jaki sposób używać różnych rodzajów komponentów.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej komponentów betonowych, komponentów użytkownika lub komponentów stalowych.

Zapoznaj się z rysunkami, raportami i szablonami

Dowiedz się, jakie rodzaje rysunków można tworzyć, jak skonfigurować raporty i jak korzystać z szablonów.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej rysunków, raportów lub szablonów.

Zapoznaj się możliwościami współpracy oraz importowania i eksportowania

Dowiedz się, jak można współpracować z innymi podmiotami pracującymi nad tym samym projektem oraz jak importować i eksportować zawartość do/z modelu.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej współpracy lub importowania i eksportowania.

Zapoznaj się z usługami online

Dowiedz się, w jaki sposób korzystać z funkcji dostępnych w różnych usługach online podczas pracy nad projektem.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej usług online.