Każda ścieżka szkoleniowa została opracowana specjalnie w celu spełnienia potrzeb różnych grup użytkowników, na przykład nowych użytkowników, inżynierów budowlanych, projektantów konstrukcji betonowych itp. Przez ścieżki szkoleniowe można przechodzić w swoim własnym tempie.

Zalecane ścieżki szkoleniowe dla nowych użytkowników

Dostępne ścieżki szkoleniowe:


Filtruj filmy instruktażowe według:

Jako administrator online swojej organizacji dowiedz się, jak zarządzać pracownikami i przydzielać nazwane licencje subskrypcyjne online za pomocą Tekla Online Admin Tool.…

Powiązane zasoby szkoleniowe