Get Started

Rozpocznij pracę z Tekla Structural Designer

Witaj, 'rozpocznijmy razem pracę z narzędziem Tekla Structural Designer! Rozwiń odpowiednie sekcje poniżej, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, filmy i przydatne linki.

Utwórz własną Trimble Identity

Trimble Identity

Potrzebujesz Trimble Identity, aby móc pobierać oprogramowanie i korzystać ze swoich licencji online:

 1. Otrzymałeś zaproszenie e-mail od Trimble do tworzenia Trimble Identity, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu, aby utworzyć konto i upewnić się, że dysponujesz odpowiednimi uprawnieniami dostępu. Jeśli nie masz zaproszenia, utwórz nowe konto Trimble Identity przy użyciu swojego służbowego adresu e-mail, dzięki czemu będziesz mieć możliwość pobrania oprogramowania. Kliknij tutaj, aby utworzyć nowe konto Trimble Identity. Aby uzyskać więcej instrukcji, zobacz Tworzenie konta Trimble Identity.
 2. Przejdź do wiadomości e-mail i kliknij łącze aktywacji w wiadomości e-mail otrzymanej od noreply_identity@mail. trimblepaas.com .
 3. Po potwierdzeniu swojego adresu e-mail Zaloguj się na stronie https://account.tekla.com/, wprowadź wszystkie wymagane informacje o profilu i kliknij Zapisz.

Tutaj 'można zobaczyć krótkie wideo z informacjami o prostych krokach wymaganych przy korzystaniu z Teklalicencji subskrypcyjnych .

Jeśli do Twojego zakresu odpowiedzialności należy zarządzanie użytkownikami i licencjami online Tekla Structural Designer, dodaj użytkowników do grupy swojej organizacji w narzędziu administracyjnym Tekla Online w celu udzielenia im pełnego dostępu do Tekla online services i do wymaganych licencji online. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia administracji i licencji online, zobacz Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Online.

Pobieranie i instalowanie Tekla Structural Designer

Download and Install

Administratorzy Tekla Structural Designer mogą dystrybuować oprogramowanie za pomocą niestandardowej instalacji zawierającej ustawienia firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak mogę centralnie wdrażać Teklaoprogramowanie .

Uwaga: Aby mieć pewność, że nasze oprogramowanie będzie działać sprawnie i płynnie, upewnij się, że Twój komputer jest zgodny z Tekla Structural DesignerZaleceniami sprzętowymi na 2021 rok.

 1. Pobierz pakiet instalacyjny dla TeklaStructural Design Suite z Tekla Downloads. Kliknij Pobierz, aby rozpocząć proces pobierania podzielony na kilka kroków, dzięki czemu będziesz mieć pewność pobrania wszystkich wymaganych plików.
 2. Uruchom TeklaInstalator Structural Design Suite.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, zwracając szczególną uwagę, aby wybrać właściwą Metodę licencjonowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Instalacja i licencjonowanieTekla Structural Designer.

W przypadku uaktualniania istniejącej Tekla Structural Designer wersji, należy również uaktualnić lokalne bazy danych, patrz: Instalacja aktualizacji.

Rozpoczęcie korzystania z Tekla Structural Designer

 1. Uruchom Tekla Structural Designer i po wyświetleniu monitu zaloguj się przy użyciu swojego konta Trimble Identity. Jeśli masz licencję, musisz się zalogować Tekla Online.

Teraz możesz już rozpocząć korzystanie z Tekla Structural Designer:

Poznaj Tekla Structural Designer

Your Learning Journey

Aby umożliwić Ci szybkie rozpoczęcie pracy, udostępniamy kilka rodzajów zasobów szkoleniowych.

Szkolenie wprowadzające w usłudze Tekla User Assistance

Proste samouczki w Tekla User Assistancepozwalają na ćwiczenie Tekla Structural Designerw swoim własnym tempie. Szybki przegląd podstawowych informacji można znaleźć w szkoleniu Pierwsze kroki z Tekla Structural Designer.

Szczegółowe szkolenie u lokalnego dystrybutora Tekla

Kiedy już poznasz podstawy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Tekla, aby wziąć udział w szczegółowym szkoleniu, które pomoże Ci podnieść swoją produktywność.

Wprowadzenie do usług pomocy technicznej Tekla

Support Services

Questions? Pomoc jest na wyciągnięcie ręki:

 • Usługa Tekla User Assistance zapewnia dostęp z jednego miejsca do pełnej dokumentacji produktu, filmów instruktażowych, podstawowych szkoleń e-learningowych oraz artykułów pomocy technicznej napisanych przez naszych specjalistów ds. pomocy technicznej z całego świata.
 • Tekla discussion forum jest miejscem umożliwiającym omawianie z innymi użytkownikami tematów dotyczących produktów Tekla. Można zadawać pytania, dzielić się ze społecznością swoją wiedzą i uzyskiwać odpowiedzi od personelu pomocy technicznej.
 • Zespoły pomocy technicznej Tekla służą klientom wsparciem ' w codziennej pracy, zapewniając funkcjonowanie naszych systemów zgodnie z oczekiwaniami i możliwie szybkie rozwiązywanie problemów.

Współpraca i integracja pozwalają Ci być na bieżąco

Tekla Structural Designer świetnie sprawdza się w ułatwianiu współpracy i integracji:

 • Udostępnianie plików projektu i elementów dostarczanych wszystkim uczestnikom projektu dzięki Trimble Connect. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu korzystania z TrimbleConnect z poziomu Tekla Structural Designer, zobacz Praca zespołowa za pomocą TrimbleConnect .
 • Istnieje wiele integracji, zarówno w zakresie Trimble, jak i oprogramowania firm trzecich, które są dostępne bezpośrednio z poziomu narzędzia Tekla Structural Designer – patrz integracja BIM