Poniżej możesz przeglądać materiały według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.

Wydania oprogramowania, aktualizacje oprogramowania i wymagania systemowe

 • Software release
 • Software update
 • System requirements

Zapoznaj się z tematami dotyczącymi sprzętu, licencjonowania i instalowania oraz konfigurowania

Przejrzyj zawartość dotyczącą wymagań i zaleceń sprzętowych
oraz dostępnych opcji licencjonowania i dowiedz się, jak najlepiej skonfigurować instalację do rozpoczęcia pracy nad projektem.

 • Hardware
 • Setting up

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej sprzętu, licencjonowania i instalowania lub konfigurowania.

Zapoznaj się z modelowaniem, analizą i projektowaniem

Przeglądaj część zawartości głównej dotyczącą modelowania, analizy i projektowania.

 • Analysis
 • Design
 • Modeling

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej modelowania, analizy lub projektowania.

Zapoznaj się z komponentami stalowymi, komponentami betonowymi i normami projektowymi

Szukasz tematów dotyczących elementów stalowych lub betonowych albo zawartości związanej z normami projektowymi?

 • Concrete components
 • Design codes
 • Steel components

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej komponentów stalowych, komponentów betonowych lub norm projektowych.

Zapoznaj się z możliwościami wymiany danych, importowania i eksportowania oraz usług online

Przeglądaj część zawartości głównej dotyczącą wymiany danych i eksportowania, a także znajdź przydatne tematy związane z usługami online.

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej wymiany danych, importowania i eksportowania lub usług online.

Biuletyny

 • Bulletin

Wyszukaj więcej biuletynów