Przeglądaj materiały Tekla Structural Designer

Przeglądaj powiązane materiały i zapoznaj się z oprogramowaniem.

Poniżej możesz przeglądać materiały według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.


Wydania oprogramowania, aktualizacje oprogramowania i wymagania systemowe

  • Software release
  • Software update
  • System requirements

Zapoznaj się z tematami dotyczącymi sprzętu, licencjonowania i instalowania oraz konfigurowania

Przejrzyj zawartość dotyczącą wymagań i zaleceń sprzętowych
oraz dostępnych opcji licencjonowania i dowiedz się, jak najlepiej skonfigurować instalację do rozpoczęcia pracy nad projektem.

Search for more content on Hardware, Licensing and Installing or Setting Up.

Zapoznaj się z modelowaniem, analizą i projektowaniem

Przeglądaj część zawartości głównej dotyczącą modelowania, analizy i projektowania.

  • Analysis
  • Design
  • Modeling

Search for more content on Modeling, Analysis or Design.

Zapoznaj się z komponentami stalowymi, komponentami betonowymi i normami projektowymi

Szukasz tematów dotyczących elementów stalowych lub betonowych albo zawartości związanej z normami projektowymi?

  • Concrete components
  • Design codes
  • Steel components

Search for more content on Steel Components, Concrete Components or Design codes.

Zapoznaj się z możliwościami wymiany danych, importowania i eksportowania oraz usług online

Przeglądaj część zawartości głównej dotyczącą wymiany danych i eksportowania, a także znajdź przydatne tematy związane z usługami online.

Search for more content on Interoperability, Import and export or Online services.

Biuletyny

  • Bulletin

Search for more Bulletins.