Przeglądaj materiały Tekla PowerFab

Przeglądaj powiązane materiały i zapoznaj się z oprogramowaniem.

Poniżej możesz przeglądać materiały według funkcjonalności. Na początku korzystania z oprogramowania zalecamy zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi jego konfigurowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręcznikach.


Zapoznaj się z licencjonowaniem i instalowaniem oraz konfigurowaniem

Przejrzyj dostępne opcje licencjonowania i dowiedz się, w jak sposób skonfigurować instalację, aby móc rozpocząć pracę.

Zapoznaj się z łączeniem, szacowaniem i zasobami

Dowiedz się, jak korzystać z modułu Łączenie, modułu Szacowanie i modułu Zasoby.

  • Combining
  • Estimating
  • Inventory

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej łączenia, szacowania lub zasobów.

Zapoznaj się z zarządzaniem projektem i kontrolą produkcji

Dowiedz się, jak korzystać z modułu Zarządzanie projektem i modułu Kontrola produkcji.

  • Production control
  • Project management

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej kontroli produkcji lub zarządzania projektem.

Zapoznaj się z funkcjami zakupów i zamówień klienta

Dowiedz się, jak korzystać z modułu Zakupy i modułu Wprowadzanie zamówień.

  • Customer orders
  • Purchasing

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej zamówień klienta lub zakupów.

Zapoznaj się z Tekla PowerFab Go

Dowiedz się, w jaki sposób zdalnie wyświetlać informacje i zarządzać nimi w Tekla PowerFab Go.

  • Web access

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej dostępu do sieci Web.

Zapoznaj się z funkcjami zwielokrotniania i nestingu

Dowiedz się, w jaki sposób skonfigurować integracje i korzystać z nich przy użyciu Tekla PowerFab.

  • Multing and nesting

Wyszukaj więcej zawartości dotyczącej zwielokrotniania i nestingu.