Tekla Structures 2024 main page

Tekla Structures 2024

Pracuj wydajniej - realizuj projekty na czas i zgodnie z budżetem.

Skorzystaj z usprawnień w Tekla Structures 2024, które zapewniają bardziej samodzielną pracę z programem.

Tekla Structural Designer 2024 main page

Tekla Structural Designer 2024

Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do analizy i projektowania 3D uwzględnia teraz etapową analizę konstrukcji i projektowanie murów, co pozwala osiągnąć jeszcze więcej w jednym oprogramowaniu.

Tekla Tedds 2024 main page

Tekla Tedds 2024

Wykorzystaj stale powiększającą się bibliotekę typowych obliczeń konstrukcyjnych oraz możliwości obliczeń niestandardowych.

Tekla PowerFab 2024 main page

Tekla PowerFab 2024

Usprawnij komunikację między biurem a warsztatem oraz zewnętrznymi stronami projektu.


Wersja 2024 oprogramowania Tekla jest już dostępna.


Dowiedz się więcej: Tekla 2024 | Tekla 2023 | Tekla 2022