Lepsze procesy umożliwiają wcześniejsze podejmowanie decyzji, szybszą współpracę i krótsze harmonogramy z produkcją poza budową. Doświadcz nowej ery wygodnej pracy oraz zmień sposób budowy przy użyciu zaawansowanych przepływów pracy bez użycia papieru i z wysoko zautomatyzowaną produkcją.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zobacz pełne uwagi dotyczące nowej wersji .

Główne cechy Tekla Structures 2022

Inteligentniejsze tworzenie rysunków produkcyjnych

Wydajniejsze tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych. Tekla Structures rozwija wbudowaną inteligencję programu, dzięki czemu można teraz korzystać z wydajniejszego i prostszego sposobu tworzenia rysunków produkcyjnych zespołów. Inwestycje w modelu są przenoszone na szybką, skuteczną i dokładną produkcję dokumentacji.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Zbrojenie jako zespoły koszów zbrojeniowych

Tekla Structures poszerza główne zalety detalowania, dzięki czemu można teraz tworzyć kosze zbrojeniowe za pomocą funkcji zespołu, podobnie jak w przypadku elementów stalowych i prefabrykowanych. Stosowane głównie przy projektowaniu dla produkcji i montażu oraz w procesach pracy poza budową, kosze zbrojeniowe mogą być teraz detalowane, numerowane, raportowane, dokumentowane i eksportowane wraz z łącznikami i osadzeniami.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Prostsza kontrola rozstawu zbrojenia

Korzystaj z jednolitego sposobu kontroli rozstawu we wszystkich poleceniach zbrojenia. W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników, sposób definicji rozstawu zbrojenia został uproszczony poprzez implementację tych samych mechanizmów kontroli rozstawu co w grupach prętów.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Łatwiejsze zbrojenie złożonych geometrii

Za pomocą nowej funkcji powierzchni ramienia można automatycznie tworzyć zestawy prętów na betonowej powierzchni, bez względu na złożoność kształtu jaki utworzyłeś. Proces ten wykorzystuje automatycznie utworzone warstwy poziome i pionowe, które można edytować za pomocą standardowych poleceń edycji.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Szybsze rysunki i ich rendering

Rysunki są renderowane szybciej niż kiedykolwiek! Dzięki ulepszonej wydajności przesuwania i zoomowania, możesz teraz korzystać z rysunków, które są równie szybkie co rysunki CAD.

Sprawdź uwagi dotyczące nowej wersji , by zobaczyć, jak włączyć technologię renderingu FOG.

Powrót do góry ^

Nowe opcje renderingu dla modeli referencyjnych

Nowe funkcje dodane do widoczności elementów sprawiają, że rozróżnianie między modelami referencyjnymi, komponentami i elementami jest prostsze niż kiedykolwiek.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Nowe eksporty do IFC4

Istnieje możliwość dodania do eksportu IFC4 nowych danych produkcyjnych oraz danych obiektu utworzonych dla zespołów zbrojenia. Podtypy są teraz dostępne w Panelu właściwości, oferującym dodatkowe możliwości kategoryzacji dla eksportu pliku IFC4. Dodana została funkcja eksportu IFC4 specyficzna dla mostów, pozwalająca na obsługę cyfrowych, opartych na modelu procesów pracy do projektowania i budowy mostów.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Bardziej złożone geometrie w Bridge Creator

Rozszerzenie Bridge Creator zawiera poprawioną zmianę paraboliczną. Obecnie paraboliczna zmiana podłużna umożliwia utworzenie jeszcze bardziej złożonych geometrii. Inżynierowie mostowi mogą tworzyć parabole, których profil zmienia się na długości na podstawie równań parabolicznych.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Utwórz przekrój wzdłuż dowolnej linii rysunku twojego mostu

Teraz możesz utworzyć rysunek widoku przekroju wzdłuż dowolnie zdefiniowanej ścieżki. Daje to możliwość utworzenia bardzo często stosowanego ogólnego rysunku przedstawiającego cały most. Przekrój lub widok mogą zostać poprowadzone wzdłuż dowolnej linii lub poli-krzywej.

Dowiedz się więcej i pobierz w Tekla Warehouse.

Powrót do góry ^

Łatwe udostępnianie danych za pomocą Quadri Connector

Nowa wtyczka łącząca Tekla Structures z Quadri to bezproblemowy i dwukierunkowy sposób wymiany danych z inżynierami drogowymi i kolejowymi. Możesz zawsze korzystać z aktualnego przebiegu drogi lub linii kolejowej, a także udostępnić projektowany most w centralnym modelu Quadri.

Dowiedz się więcej i pobierz w Tekla Warehouse.

Powrót do góry ^

Twórz czyste i zielone projekty w Tekla Structures z dynamiczną oceną śladu węglowego

Możliwość oceny śladu węglowego na etapie projektowania w oprogramowaniu Tekla jest teraz dostępna również w Tekla Structures.

Za pomocą nowego narzędzia Embodied Carbon Calculator można ocenić konsekwencje środowiskowe projektu bezpośrednio w Tekla Structures. Za pomocą narzędzia dynamicznych obliczeń można szybko porównać różne opcje konstrukcji, a następnie uzyskać raport na temat śladu węglowego za pomocą the OneClick LCA link.

Dowiedz się więcej i pobierz w Tekla Warehouse.

Powrót do góry ^

Korzystanie z tego co najlepsze w Grasshopper nigdy nie było tak łatwe

Komponent Grasshopper w Tekla Structures wygląda i zachowuje się jak tradycyjny komponent Tekla, ale może wykonać dowolną definicję Grasshopper w tle, aby generować obiekty w Tekla. Twórz własne komponenty użytkownika Tekla za pomocą skryptów wizualnych.

Więcej informacji w uwagach dotyczących nowej wersji.

Powrót do góry ^

Wymiana danych Tekla Structures z programami analitycznymi

Inżynierowie konstruktorzy mogą teraz z pomocą Tekla Structures korzystać z bardziej wydajnych przepływów pracy. Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanych łączy do następujących rozwiązań: ETABS, SAP2000, ROBOT i STAAD.

Dowiedz się więcej o wymianie danych z Tekla Structures.

Wymiana danych Tekla Structures z ETABS

Inżynierowie konstruktorzy mogą teraz z pomocą Tekla Structures korzystać z bardziej wydajnych przepływów pracy. Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanego łącza do ETABS.

Powrót do góry ^

Wymiana danych Tekla Structures z SAP2000

Inżynierowie konstruktorzy mogą teraz z pomocą Tekla Structures korzystać z bardziej wydajnych przepływów pracy. Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanego łącza do SAP2000.

Powrót do góry ^

Wymiana danych Tekla Structures z ROBOT

Inżynierowie konstruktorzy mogą teraz z pomocą Tekla Structures korzystać z bardziej wydajnych przepływów pracy. Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanego łącza do ROBOT.

Powrót do góry ^

Wymiana danych Tekla Structures ze STAAD

Inżynierowie konstruktorzy mogą teraz z pomocą Tekla Structures korzystać z bardziej wydajnych przepływów pracy. Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanego łącza do STAAD.

Powrót do góry ^


W celu uzyskania szczegółowych informacji zobacz pełne uwagi dotyczące nowej wersji .