Modyfikowanie ustawień panelu właściwości

Dodane przez tekla.document… -

Modyfikowanie ustawień panelu właściwości Zawartość panelu właściwości można modyfikować i dostosowywać. Niektórych modyfikacji można dokonywać bezpośrednio w panelu właściwości, w obszarze Ustawienia panelu właściwości . Bardziej szczegółowe dostosowywanie układu panelu właściwości wykonuje się w oknie Edytor panelu właściwości. Przełączanie między automatycznym a ręcznym stosowaniem właściwości Po zmodyfikowaniu właściwości obiektu w panelu właściwości można przełączać między automatycznym a ręcznym stosowaniem właściwości.…

2023 SP9: Ważne ulepszenia i poprawki

Dodane przez tekla.document… -

2023 SP9: Ważne ulepszenia i poprawki Najnowszy dodatek Tekla Structures Service Pack i zaktualizowane instalatory środowiska są dostępne w Tekla Downloads. Pobierz Tekla Structures Nowa metoda kopiowania właściwości obiektu w panelu właściwości: Kopiuj do schowka Teraz dostępny jest efektywniejszy sposób kopiowania właściwości między obiektami w panelu właściwości: Kopiuj do schowka . Polecenie Kopiuj do schowka może być używane jako uzupełnienie obecnego polecenia Kopiuj do innego obiektu . Polecenie Kopiuj do schowka kopiuje wszystkie właściwości wybranego…

Zbrojenie obwodowe (92)

KomponentZbrojenie obwodowe (92)umożliwia tworzenie prętów U, strzemion oraz zbrojenia podłużnego dla wszystkich krawędzi płyt i ścian betonowych.

Tworzone obiekty

Pręty U Strzemiona Pręty podłużne

Zastosowanie

Sytuacja Opis Płyta ze zbrojeniem…

Konwertuj profil na blachy (m094)

KomponentKonwertuj profil na blachy(m094)pozwala konwertować profile na blachy. Czasem podczas projektowania, dany rodzaj profilu jest niedostępny i obiekty muszą być wykonane jako pospawane z blach. Łatwiej jest zamodelować blachownice za pomocą jednego profilu i następnie konwertować je do składowych, pospawanych ze sobą blach. Zobacz…

Generator wielu raportów (m122)

NarzędzieGenerator wielu raportów (m122)pozwala utworzyć wiele raportów jednocześnie. Narzędzie jest dostępne w paneluAplikacje i komponenty: Podstawowa instalacja Tekla Structures zawiera wbudowane narzędzieGenerator wielu raportów. Wbudowany generator…

Uzupełnij UDA z Excel (ML008)

KomponentUzupełnij UDA z Excel(ML008)może być użyty dla zapisania informacji do UDA elementów na podstawie filtrów i warunków określonych w pliku Excel.

Tworzone obiekty

Model Tekla Structures musi zawierać elementy np. słupy, belki, ściany.

Zastosowanie

Dodanie określonych informacji do UDA elementów.

Zanim…

Podział na n elementów (14)

Komponent systemowyPodział na n elementów (14) służy do podziału istniejących obiektów (ściana, belka) na klika krótszych obiektów.

Tworzone obiekty

Tworzone są nowe obiekty w zamian za wskazane do podziału

Przed rozpoczęciem

Wstaw ścianę, lub belkę w modelu. Użycie narzędzia 1. Ustaw i…

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2024

[TOC:ul Spis treści] Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2024. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w 10 kategoriach tematycznych.

Ustawienia ogólne

Szablony modelu Wszystkie szablony przykładowych modeli w poszczególnych rolach, dostępne w…

Zaczep (80)

Dodane przez tekla.document… -

Zaczep (80) Narzędzie Kotwa transportowa (80) tworzy dwie kotwy transportowe (lub grupy kotew) dla elementu betonowego i umieszcza je symetrycznie po obu stronach środka ciężkości elementu. Opis 1 30% długości elementu (domyślnie) …

Zaczepy

Dodane przez tekla.document… -

Zaczepy W tej sekcji przedstawiono komponenty, których można używać przy podnoszeniu. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze: Zaczep (80)