Pierwsze kroki w Tekla Structures

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures
first steps
elearning
Image
First steps

Ta  ścieżka szkoleniowa dotyczy nowych użytkowników Tekla Structures. Poznasz podstawowe informacje na temat oprogramowania, sposobu pracy z siatkami oraz sposobu tworzenia modelu. Zapoznasz się również z informacjami zawartymi w modelu.

Samouczki w tej ścieżce szkoleniowej posiadają napisy w 11 językach.

1. Zacznij poznawać Tekla Structures

 • Pierwsze kroki - rozpocznij naukę Tekla Structures

  Dowiedz się, jak uruchomić Tekla Structures, jak otworzyć model i jak w nim nawigować.

2. Praca z siatkami

 • Pierwsze kroki - praca z siatkami

  Informacje na temat siatek i modyfikowania właściwości siatki, importowania plików referencyjnych i tworzenia wi

3. Tworzenie fundamentów

 • Pierwsze kroki - tworzenie fundamentów

  Dowiedz się, jak tworzyć fundamenty modelu. Zostaną utworzone stopy fundamentowe i ławy fundamentowe.

4. Tworzenie słupów betonowych

 • Pierwsze kroki - tworzenie słupów betonowych

  Dowiedz się, jak tworzyć i modyfikować słupy betonowe.

  Ten samouczek posiada napisy w 11 językach.

5. Tworzenie belek betonowych

 • Pierwsze kroki - tworzenie belek betonowych

  Dowiedz się, jak tworzyć belki betonowe.

6. Tworzenie płyt betonowych

 • Pierwsze kroki - tworzenie płyt betonowych

  Dowiedz się, jak tworzyć płyty betonowe i jak modyfikować właściwość klasy obiektu.

7. Tworzenie elementów stalowych

 • Pierwsze kroki - tworzenie elementów stalowych

  Dowiedz się, jak modelować elementy stalowe, takie jak słupy i belki.

8. Tworzenie połączeń stalowych

 • Pierwsze kroki - tworzenie połączeń stalowych

  Dowiedz się, jak modelować połączenia i detale stalowe.

9. Zarządzanie informacjami o modelu

 • Pierwsze kroki - zarządzanie informacjami o modelu

  Organizator to narzędzie do codziennego zarządzania informacjami o modelu, tworzenia zapytań o właściwości obiek

10. Tworzenie rysunków

 • Pierwsze kroki - tworzenie rysunków

  Dowiedz się więcej o pracy z rysunkami w Tekla Structures.

Was this helpful?