Wyślij zawartość do Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Wyślij zawartość do Tekla Warehouse

Zawartość utworzoną w Tekla Structures możesz przesłać do kolekcji Tekla Warehouse lub udostępnić aplikacje za pomocą Tekla Warehouse.

Uruchom przesyłanie w Tekla Warehouse

Uruchom przesyłanie i zdefiniuj informacje o zawartości.

 1. Jeśli chcesz wysłać zawartość z modelu Tekla Structures, otwórz model
 2. Jeśli chcesz wysłać zawartość do kolekcji online, zaloguj się do Tekla Warehouse.
 3. Uruchom przesyłanie.
  1. Kliknij Wyślij.
  2. Na liście Wybierz działanie wybierz kolekcję, do której chcesz dodać zawartość.
  3. Kliknij Dalej.
 4. W polu Zawartości wprowadź informacje o zawartości.
  1. Wprowadź podstawowe informacje na temat zawartości.

   Tytuł i opis są wymagane. Można także dodawać miniatury zawartości.

  2. Wybierz lub wprowadź kryteria wyszukiwania, które pomogą innym osobom w wyszukiwaniu i znajdowaniu Twojej zawartości.
  3. Wprowadź informacje pomocnicze, takie jak łącza do witryn internetowych lub adres e-mail.
  4. Jeśli chcesz, aby zawartość online była dostępna jedynie dla klientów mających ważną umowę serwisową Tekla, wybierz Pobieranie wymaga Tekla maintenance.
  5. Kliknij Dalej.
Kontynuuj według typu przesyłanej zawartości.

Wysyłanie zawartość z modelu Tekla Structures

Z modelu Tekla Structures można wysłać zawartość, taką jak komponenty użytkownika, profile, kształty, klasy materiałów, zespoły śrub i zbrojenia.

 1. Uruchom przesyłanie w Tekla Warehouse.
 2. W polu Wersja w oknie Tekla Warehouse kliknij Dodaj.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz Pliki z Tekla Structures, a następnie kliknij Kontynuuj.
 4. Kliknij kategorie zawartości, z których chcesz wysłać zawartość, i zaznacz pola wyboru obok obiektów, które chcesz przesłać, a następnie kliknij Wybierz.
 5. Aby przesłać osobne pliki, takie jak pliki eksportu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij Dodaj.
  2. W wyświetlonym polu wybierz Pliki z dysku.
  3. kliknij Kontynuuj.
 6. Wybierz pliki i kliknij Otwórz.
 7. Wprowadź lub wybierz informacje o wersji i kompatybilności.
 8. W razie potrzeby dodaj wymagania wstępne i zalecenia.

  Na przykład możesz tutaj podać, że zawartość działa tylko w niektórych środowiskach Tekla Structures lub że wymaga ona pobrania innych pozycji zawartości.

 9. W razie potrzeby kliknij Dodaj link, aby utworzyć łączę do innej wymaganej zawartości.
 10. Zakończ przesyłanie w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij Utwórz, aby wysłać zawartość do lokalnej lub sieciowej kolekcji.
  • Kliknij Publikuj, aby wysłać zawartość do kolekcji online.

Ręczne dodawanie plików do kolekcji Tekla Warehouse

Aby udostępnić takie pozycje pliki właściwości obiektu modelu, szablonów modeli, układów rysunku, szablonów rysunków, szablonów klonowania i szablonów raportów, można dodać je ręcznie do kolekcji Tekla Warehouse.

Każdy model lub folder szablonu klonowania musi być skompresowany do pliku .zip przed ręcznym dodaniem do kolekcji Tekla Warehouse.

 1. Uruchom przesyłanie w Tekla Warehouse.
 2. W Tekla Warehouse kliknij Dodaj.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz Pliki z dysku, a następnie kliknij Kontynuuj.
 4. Wybierz pliki i kliknij Otwórz.
 5. Dla każdego pliku, który ma zostać dodany, wybierz typ na liście Typ.

  Więcej informacji na temat plików zawiera podrozdział Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse.

 6. Wprowadź lub wybierz informacje o wersji i kompatybilności.
 7. W razie potrzeby dodaj wymagania wstępne i zalecenia.

  Na przykład możesz tutaj podać, że zawartość działa tylko w niektórych środowiskach Tekla Structures lub że wymaga pobrania innych pozycji zawartości.

 8. W razie potrzeby kliknij Dodaj link, aby utworzyć łączę do innej wymaganej zawartości.
 9. Zakończ przesyłanie w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij Utwórz, aby wysłać zawartość do lokalnej lub sieciowej kolekcji.
  • Kliknij Publikuj, aby wysłać zawartość do kolekcji online.

Wysyłanie aplikacji

Aplikacje to oprogramowanie korzystające z interfejsu Tekla Open API do interakcji z Tekla Structures, na przykład łącza integracji z programami obliczeniowymi.

 1. Uruchom przesyłanie w Tekla Warehouse.
 2. W Tekla Warehouse kliknij Dodaj.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz Aplikacja, a następnie kliknij Kontynuuj.
 4. Wybierz pliki .msi, .tsep lub .zip do przekazania, a następnie kliknij Otwórz.
 5. Dla każdej aplikacji do wysłania wybierz odpowiednią platformę na liście Platforma:
  • 64 bity
  • 32 bity
  • Niezależne od platformy
 6. Wprowadź lub wybierz informacje o wersji i kompatybilności.
 7. W razie potrzeby dodaj wymagania wstępne i zalecenia.

  Na przykład możesz tutaj podać, że zawartość działa tylko w niektórych środowiskach Tekla Structures lub że wymaga pobrania innych pozycji zawartości.

 8. W razie potrzeby kliknij Dodaj link, aby utworzyć łączę do innej wymaganej zawartości.
 9. Zakończ przesyłanie w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij Utwórz, aby wysłać zawartość do lokalnej lub sieciowej kolekcji.
  • Kliknij Publikuj, aby wysłać zawartość do kolekcji online.

Tworzenie katalogu produktów 3D w kolekcji Tekla Warehouse

Modele produktów 3D to obiekty, które mają stałą geometrię, takie jak elementy osadzone, deskowania lub akcesoria. Obiekty 3D należy utworzyć przy użyciu oprogramowania do modelowania 3D przed utworzeniem katalogu produktów 3D w Tekla Warehouse.

Uwaga:

Nie można użyć plików kształtów Tekla Structures w katalogach produktów 3D, ponieważ kształty już są skonwertowane na obiekty Tekla Structures.

Aby utworzyć katalog produktów 3D i dodaj do niego zawartość:

 1. Uruchom przesyłanie w Tekla Warehouse.
 2. W Tekla Warehouse kliknij Dodaj.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz Katalog produktów 3D, a następnie kliknij Kontynuuj.
 4. Aby dodać produkty, kliknij Dodaj produkt 3D.

  Jednocześnie można dodać wiele produktów.

 5. Dla każdego produktu modelu 3D określ właściwości i informacje.
  1. Aby określić plik geometrii produktu oraz dodać produkt do katalogu w kolumnie Plik geometrii, kliknij Wybierz plik. Wybierz plik i kliknij Otwórz.

   Nazwa pliku geometrii będzie wyświetlana jako nazwa kształtu w oknie dialogowym Katalog kształtów w Tekla Structures.

  2. Aby dodać miniaturę do produktu, w kolumnie Mapa bitowa miniatury kliknij Wybierz plik. Wybierz plik i kliknij Otwórz.

   Obraz musi mieć format .bmp.

  3. Podaj nazwę, kod produktu, ciężar produktu, jednostkę ciężaru i klasę materiału.

   Nazwa produktu będzie wyświetlana w Tekla Structures jako nazwa elementu w panelu właściwości. Kod produktu będzie widoczny jako nazwa komponentu w katalogu Aplikacje i komponenty.

  4. Jeśli chcesz dołączyć inne właściwości lub informacji na temat produktów, wprowadź nazwę właściwości w polu Nazwa atrybutu i kliknij Dodaj atrybut niestandardowy.

   Zostanie dodana nowa kolumna z nazwą właściwości.

  5. Wprowadź lub wybierz informacje o wersji i kompatybilności.
  6. W razie potrzeby dodaj wymagania wstępne i zalecenia.

   Na przykład możesz tutaj podać, że zawartość działa tylko w niektórych środowiskach Tekla Structures lub że wymaga pobrania innych pozycji zawartości.

  7. W razie potrzeby kliknij Dodaj link, aby utworzyć łączę do innej wymaganej zawartości.
 6. Kliknij Utwórz, aby wysłać katalog produktów 3D do lokalnej lub sieciowej kolekcji, lub Publikuj, aby wysłać katalog do kolekcji online.
 7. Sprawdź, czy produkty modelu 3D działa zgodnie z założeniami w Tekla Structures.

  Po wstawieniu katalogu produktów 3D z Tekla Warehouse do modelu Tekla Structures produkty modelu 3D pojawiają się w katalogu Aplikacje i komponenty lub w Katalogu kształtów w Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej