Udostępnianie zawartości online prywatnie w Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Udostępnianie zawartości online prywatnie w Tekla Warehouse

Prywatne kolekcje online można udostępniać w Tekla Warehouse za pomocą określonych użytkowników i organizacji. Udostępnianie zawartości online prywatnie jest przydatne, gdy chcesz kontrolować prawa dostępu do zawartości.

Kolekcje online udostępnione prywatnie użytkownikowi lub organizacji są wyświetlane w obszarze Udostępnione dla mnie lub mojej organizacji w katalogu Mój Warehouse użytkownika lub organizacji.

Przed rozpoczęciem należy zażądać od użytkowników i organizacji identyfikatorów Tekla Warehouse, za pomocą których chcesz udostępniać prywatnie zawartość. Każdy identyfikator użytkownika lub organizacji jest wyświetlany w ich profilu Tekla Warehouse w folderze Mój Warehouse > Moje szczegóły.

  1. Przejdź do strony kolekcji.
  2. Kliknij WŁ., aby aktywować tryb edytora.
  3. Kliknij Zarządzaj dostępem.
  4. Dla każdego użytkownika lub organizacji, którym chcesz udostępnić kolekcję, w polu Dostęp do podglądu i pobierania wprowadź identyfikator użytkownika lub organizacji Tekla Warehouse, a następnie kliknij Dodaj.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej