Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Pliki i typy plików zawartości Tekla Warehouse

Można wysłać zawartość i aplikacje modelu Tekla Structures do Tekla Warehouse, a następnie utworzyć katalogi produktów 3D w Tekla Warehouse.

Typy plików aplikacji w Tekla Warehouse

Uwaga:

Ta sama wersja może zawierać tylko jedną 64-bitową, jedną 32-bitową i jedną niezależną od platformy aplikację (w sumie trzy). Ze względów bezpieczeństwa pliki .exe muszą być kompresowane do plików .zip.

Aplikacja

Typy plików

Wewnętrzny typ elementu/platforma

Przycisk umożliwiający pobieranie

Aplikacje 64-bitowe

.msi, .tsep, .zip

run / WIN_X64

Pobierz wersję 64-bitową

Aplikacje 32-bitowe

.msi, .zip

run / WIN_X86

Pobierz wersję 32-bitową

Aplikacje niezależne od platformy lub inna zawartość

.msi, .zip

run / ANY

Pobierz

Typy plików w katalogach produktów 3D w Tekla Warehouse

Katalog produktów 3D

Typ

Typy plików

Wewnętrzny typ elementu

Pobierz wynik

Geometria obiektu

Większość oprogramowania do modelowania 3D może tworzyć formaty, które mogą być używane w Tekla Structures.

Brak działania

.dgn, .tsc, .skp, .dxf, .dwg, .ifc, .ifcZIP, .ifcXML, .igs, .iges, .stp, .step

noaction

Geometria obiektu zostanie skonwertowana na kształt i element użytkownika.

Miniatura

Zobacz także Tworzenie miniatury kolekcji lub pozycji zawartości w Tekla Warehouse.

Brak działania

.bmp

noaction

Miniatura jest używana w katalogu Aplikacje i komponenty dla elementu użytkownika.

Właściwości i atrybuty użytkownika

Ten plik jest tworzony przez Tekla Warehouse w zależności od danych wejściowych. Właściwości zostaną połączone z obiektem podczas importowania do Tekla Structures.

Geometria

.xml

geometry

Właściwości obiektu są łączone z geometrią obiektu.

Typy plików dla zawartości modelu Tekla Structures w Tekla Warehouse

Zawartość modelu Tekla Structures

Typ

Typy plików

Wewnętrzny typ elementu

Wynik opcji "Wstaw do modelu"

Właściwości modelu, właściwości elementu, właściwości rysunku, filtry, szablony raportów, układy i szablony rysunków

Pliki atrybutów modeli są dostępne do użytku po ich skopiowaniu do folderu modelu. Może być konieczne zamknięcie modelu i ponowne jego otwarcie w celu zaktualizowania opcji w oknie dialogowym.

Ogólny - do folderu modelu

Przykład: .rpt, .lay, .tpl, .inp, .cbm, .ccl, .cha, .clm, .cpf, .cpl, .cpn, .crs, .csf, .csl, .dia, .grd, .grp, .gvi, .mvi, .opt, .prt, .num, .lm*, .rbg, .rbm, .rbr, .rbs, .rci, .rcu, .rep, .srf, .wld, .ad*, .cud*, .gd*, .md*, .wd*, .j*, .m*

other

Pliki są kopiowane do folderu modelu. Wszystkie pliki można przenieść do folderów projektu lub firmowego (lub środowiska), jeśli są potrzebne w wielu modelach.

Może być konieczne ponowne uruchomienie Tekla Structures w celu wyświetlenia nowych zapisanych ustawień rysunku w katalogu głównych rysunków.

Szablony właściwości kategorii organizatora i przeglądarki obiektów

Pliki szablonów organizatora modelu muszą być eksportowane ręcznie z organizatora.

Ogólny - do folderu modelu

.xml

other

Pliki szablonów organizatora modelu muszą być importowane ręcznie do organizatora.

Pliki poziomu środowiska, takie jak makra i mapy bitowe

Należy utworzyć osobny program instalacyjny dla plików, które do działania wymagają określonej lokalizacji folderu. Program instalacyjny zainstaluje pliki w odpowiednich lokalizacjach.

Narzędzie uruchamiania

Przykład: .tsep, .msi, .exe

run

Automatycznie uruchamia program instalacyjny pod koniec procesu importowania.

Śruby i zespoły śrub

Plik eksportu katalogu zespołów śrub zawiera wszystkie niezbędne typy śrub. Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki.

Zespół śruby

.bass

bolt

Zaimportowany do katalogu zespołów śrub i katalogu śrub.

Komponenty użytkownika

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki z katalogu.

Komponent

.uel

component

Zaimportowano do katalogu Aplikacje i komponenty.

Profile (stałe, parametryczne, naszkicowane), struktura drzewa katalogu profili

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki z katalogu.

profil,

.lis, .clb, .uel, .rules.lis, profiles.lis, profiles.clb

profile

Zaimportowany do katalogu profili. Może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie modelu w celu odświeżenia katalogu profilu i przejrzenia wyników.

Ustawienia rysunków

Wybierz zawartość z Tekla Structures zapewnia zebranie wszystkich wymaganych plików właściwości w jednym skompresowanym folderze.

Aby sprawdzić zawartość pliku .tsds, zmień rozszerzenie nazwy pliku na .zip i rozpakuj go.

Eksport nie obejmuje układu rysunku (.lay) ani plików szablonu (.tpl). Muszą zostać dołączone ręcznie przy użyciu typu Ogólny - do folderu modelu.

Ustawienia rysunków

.tsds

drawing

Pliki są wyodrębniane do folderu modelu.

Może być konieczne ponowne uruchomienie Tekla Structures w celu wyświetlenia nowych zapisanych ustawień rysunku w katalogu głównych rysunków.

Jeśli pobierzesz pliki i skopiujesz je do modelu ręcznie, musisz zmienić nazwę rozszerzenia .tsds na .zip, aby wyświetlić ustawienia rysunków Tekla Structures, które mogą zostać skopiowane do folderu modelu.

Materiały

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki z katalogu.

materiał,

.lis

material

Zaimportowany do katalogu materiałów.

Siatki zbrojeniowe

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures.

Nie można utworzyć ręcznie plików eksportu.

Siatka zbrojeniowa

.mexp

mesh

Scalone w pliku bazy danych siatki zbrojeniowej (mesh_database.inp), który został skopiowany do folderu modelu.

Pręty zbrojeniowe

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki z katalogu.

Pręt zbrojeniowy

.inp, .lis, .rexp

rebar

Scalone w pliku bazy danych zbrojenia (rebar_database.inp), który został skopiowany do folderu modelu.

Kształty

Użyj opcji Wybierz zawartość z Tekla Structures lub ręcznie wyeksportuj pliki z katalogu.

Nie można używać plików kształtów z opcją Utwórz katalog produktów 3D, ponieważ są one już skonwertowane na obiekty Tekla z właściwościami.

Kształt

.tsc

shape

Zaimportowany do katalogu kształtów.

Szablony modeli

Folder szablonu modelu musi być skompresowany do pliku .zip przed wysyłaniem.

Szablon modelu

.zip

modeltemplate

Skompresowany folder jest wyodrębniany i wstawiany do katalogu szablonów modelu użytkownika. Import nie powiedzie się, jeśli folder szablonu modelu o takiej samej nazwie już istnieje lub jeśli nie istnieje definicja katalogu szablonów modelu.

Szablony klonowania

Folder szablonu klonowania musi być skompresowany do pliku .zip przed wysyłaniem.

Szablon klonowania

.zip

cloningtemplate

Skompresowany folder jest wyodrębniany i wstawiany do katalogu szablonów klonowania użytkownika. Import nie powiedzie się, jeśli folder szablonu klonowania o takiej samej nazwie już istnieje lub jeśli nie istnieje definicja katalogu szablonów klonowania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej