Tworzenie kolekcji w Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Tworzenie kolekcji w Tekla Warehouse

Przed wysłaniem jakiejkolwiek zawartości do Tekla Warehouse należy utworzyć kolekcję online, sieciową lub lokalną. Kolekcje grupują zawartość i ułatwiają zarządzanie zawartością w Tekla Warehouse.

 

Kolekcje online można tworzyć jako osoba indywidualna lub organizacja. Kolekcje online mogą być prywatne lub publiczne.

Możesz tworzyć kolekcje lokalne i sieciowe oraz używać ich, jeśli chcesz uniknąć udostępniania online w chmurze albo gdy chcesz kontrolować prawa dostępu do swojej zawartości.

Przed rozpoczęciem:

 • Przejdź do Tekla Warehouse i zaloguj się.
 • Jeśli chcesz utworzyć kolekcję online jako organizacja, upewnij się, że Twoje konto Trimble Identity zostało powiązane z organizacją.

Aby utworzyć kolekcję, wykonaj jedną z następujących czynności:

CzynnośćProcedura
Tworzenie kolekcji online
 1. Przejdź do Mój Warehouse.
 2. Przejdź do Moje kolekcje.
 3. Kliknij Nowa kolekcja.
 4. Określ, czy chcesz utworzyć kolekcję jako Ja lub Organizacja.
 5. Podaj nazwę opis kolekcji.
 6. Określ widoczność kolekcji:
  • Prywatna oznacza, że wyświetlanie, wyszukiwania, modyfikowanie i pobieranie zawartość z tej kolekcji może być wykonywane przez Ciebie (lub Twoją organizację).
  • Publiczna oznacza, że wszyscy użytkownicy Internetu mogą wyświetlać i przeszukiwać zawartość w tej kolekcji, a jedynie użytkownicy zalogowani do Tekla Warehouse mogą pobierać zawartość z tej kolekcji.
 7. Kliknij Utwórz.
Tworzenie lokalnej lub sieciowej kolekcji (= użyj lokalnego lub sieciowego folderu jako kolekcji)
 1. Przejdź do Mój Warehouse.
 2. Przejdź do Kolekcje lokalne i sieciowe.
 3. Kliknij Utwórz kolekcję lokalną lub sieciową.
 4. Podaj nazwę i położenie folderu kolekcji.
 5. Kliknij Dodaj.
Was this helpful?
Previous
Next