Tworzenie kolekcji w Tekla Warehouse

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Tworzenie kolekcji w Tekla Warehouse

Kolekcje grupują zawartość i pomagają zarządzać zawartością w Tekla Warehouse. Aby wysłać zawartość do Tekla Warehouse, należy utworzyć kolekcję online, sieciową lub lokalną.

Kolekcje online można tworzyć jako osoba indywidualna lub organizacja. Kolekcje online mogą być prywatne lub publiczne.

Możesz tworzyć kolekcje lokalne i sieciowe oraz używać ich, jeśli chcesz uniknąć udostępniania online w chmurze albo gdy chcesz kontrolować prawa dostępu do swojej zawartości.

Tworzenie kolekcji online

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.

  Jeśli chcesz utworzyć kolekcję online jako organizacja, upewnij się, że Twoje konto Trimble Identity zostało powiązane z organizacją.

 2. Przejdź do Mój Warehouse > Moje kolekcje.
 3. Kliknij Nowa kolekcja.
 4. Określ, czy chcesz utworzyć kolekcję jako Ja lub Organizacja.
 5. Określ widoczność kolekcji:
  • Prywatne wyświetlanie, wyszukiwania, modyfikowanie i pobieranie zawartość z tej kolekcji może być wykonywane przez Ciebie (lub Twoją organizację).
  • Publiczne: każdy może wyświetlać i wyszukiwać zawartość w tej kolekcji. Zawartość z tej kolekcji mogą pobierać tylko użytkownicy, którzy są zalogowani do Tekla Warehouse.
 6. Podaj nazwę opis kolekcji.
 7. (Opcjonalnie) Dodaj miniaturę Tworzenie miniatury kolekcji lub pozycji zawartości w Tekla Warehouse do kolekcji.
 8. Kliknij Utwórz.

Utwórz kolekcję lokalną lub sieciową

Aby użyć lokalnego lub sieciowego folderu jako kolekcji, utwórz lokalną lub sieciową kolekcję.

 1. Zaloguj się do Tekla Warehouse.

  Jeśli chcesz utworzyć kolekcję online jako organizacja, upewnij się, że Twoje konto Trimble Identity zostało powiązane z organizacją.

 2. Przejdź do Mój Warehouse > Moje kolekcje.
 3. Kliknij Kolekcje lokalne i sieciowe.
 4. Kliknij Utwórz kolekcję lokalną lub sieciową.
 5. Podaj nazwę i położenie folderu kolekcji.
 6. Kliknij Dodaj.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej