Konto Trimble Identity w Tekla Online services

Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structures

Produkty Tekla i Tekla Online services używają Trimble Identity do celów identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z niektórymi innymi produktami i usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp.

Konto Trimble Identity umożliwia dostęp do jednokrotnego logowania do Tekla Online services. Użytkownik może się zalogować w jednej usłudze, a następnie przejść do innej usługi online bez konieczności ponownego logowania. Strona docelowa usług znajduje się tutaj: http://www.tekla.com/services

Używaj konta Trimble Identity podczas logowania do produktów Tekla, aby uzyskać dostęp do licencji online.

Jak utworzyć konto Trimble Identity?

Aby utworzyć konto Trimble Identity, przejdź do Tekla Online services i kliknij przycisk Log in (Zaloguj się). Na stronie logowania Trimble Identity kliknij link Utwórz nowe Trimble ID. Wprowadź swoje dane. Otrzymasz wiadomość e-mail z monitem o ustawienie hasła. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby zakończyć tworzenie konta Trimble Identity.

Mam konto Trimble Identity, ale nie mogę się zalogować. Dlaczego?

Prawdopodobnie konto Trimble Identity nie jest zweryfikowane. Po utworzeniu konta Trimble Identity na zarejestrowany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z monitem o ustawienie hasła do konta Trimble Identity. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby ustawić hasło. Po tym będzie można użyć konta Trimble Identity.

Nie pamiętam hasła do konta Trimble Identity

Na stronie logowania Trimble Identity wybierz Nie pamiętasz hasła?

Wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk Resetuj hasło.

W skrzynce odbiorczej poszukaj wiadomości e-mail od usługi Trimble Identity. W wiadomości e-mail kliknij przycisk Resetuj hasło, aby ustawić nowe hasło do konta Trimble Identity.

Dostęp do strony logowania konta Trimble Identity możesz uzyskać ze wszystkich Tekla Online services, klikając przycisk Zaloguj w prawym górnym narożniku, lub w obszarze Tekla Structures wybierz Nie pamiętasz hasła? z okna logowania.

Rozwiązywanie problemów

Próbuję zresetować hasło, ale Trimble Identity nie rozpoznaje mojego adresu e-mail i prosi o wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail.

Komunikat o błędzie: „Niestety, ten użytkownik nie jest rozpoznawany. Wprowadź prawidłowy adres e-mail”. Jeśli pisownia adresu e-mail jest poprawna, oznacza to, że nie masz konta Trimble Identity powiązanego z tym adresem. Na stronie logowania kliknij link Utwórz nowe Trimble ID i kontynuuj tworzenie konta Trimble Identity.

Moje hasło Trimble Identity, ale teraz nie mogę się zalogować za jego pomocą. Gdzie leży problem?

Sprawdź hasło. Jeśli zawiera znaki alfabetu spoza zakresu aA-zZ, nie można zalogować się za jego pomocą. Zresetuj hasło, wybierając Nie pamiętasz hasła? i używając dozwolonych znaków. Spróbuj się zalogować ponownie.

Ani ja, ani moi koledzy nie otrzymujemy wiadomości od Trimble Identity. Gdzie leży problem?

Jeśli wiadomości e-mail nie znajdują się w twoim folderze wiadomości śmieci, prawdopodobnie zapora sieciowa Twojej firmy blokuje otrzymywanie wiadomości e-mail. Skontaktuj się z działem IT i poproś o umożliwienie odbierania wiadomości z domen *@trimble.com, *@trimblepaas.com oraz *@mail.trimblepaas.com. Poproś też o umieszczenie na białej liście następujących adresów IP używanych podczas wysyłania wiadomości z Trimble Identity: 184.173.153.253, 184.173.153.218 i 54.191.127.27.

Dlaczego e-maile z Trimble Identity zawierają odniesienia do mailgun lub postgun?

Trimble Identity korzysta z Mailgun i usługi dostarczania e-maili, aby wysłać aktywację konta i inne e-maile, dzięki czemu Mailgun lub Postgun pojawiają się w nagłówkach tych e-maili.

Próbuję wprowadzić nowe hasło, ale Trimble Identity nie akceptuje go. Dlaczego?

Wymagania dotyczące hasła są widoczne na stronie Ustaw hasło. Ze względów bezpieczeństwa hasło musi zawierać co najmniej:

  • 8 znaków
  • cyfrę [0–9]
  • Kombinację małych i wielkich liter [aA-zZ] (Uwaga! Litery skandynawskie nie są dozwolone)
  • Znak specjalny [!@#$%&*^_-+]

Do utworzenia konta Trimble Identity w moim adresie e-mail zostały użyte są zarówno wielkie litery, jak i małe litery. Czy to coś zmienia?

Nie powoduje to żadnych różnic. Można wprowadzić swój adres e-mail, na przykład taki jak MyEmailAddress@mydomain.com, myemailaddress@MYDOMAIN.com lub MYEMAILADDRESS@mydomain.com podczas rejestrowania, podczas resetowania hasła lub podczas logowania. Usługi zawsze przetłumaczą adres e-mail na małe litery.

Korzystam z Tekla Online services, ale nagle usługa komunikuje, że nie mam wymaganych uprawnień dostępu.

Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną przeglądarki. To wymusi ponowne sprawdzenie uprawnień dostępu z serwera przez usługę.

Zaproszenia

Przesłano do mnie wiadomość e-mail z propozycją dołączenia do organizacji. Dlaczego?

To oznacza, że administrator firmy dodał Cię do organizacji w usługach Tekla Online services. Zazwyczaj jest to firma, w której pracujesz. Kliknij link, aby dołączyć do organizacji. Jeśli organizacja ma zawartą umowę serwisową z Trimble, otrzymasz dostęp do dodatkowej zawartości online.

Przesłano do mnie wiadomość e-mail z propozycją dołączenia do grupy. Dlaczego?

To oznacza, że administrator dodał Cię do grupy użytkowników. Będąc w grupie użytkowników, masz dostęp do funkcji i usług. Kliknij link, aby dołączyć do grupy.

Przesłano do mnie wiadomość e-mail z propozycją dołączenia do organizacji jako użytkownik zewnętrzny. Dlaczego?

Administrator firmy dodał Cię jako użytkownika zewnętrznego, aby współdzielić licencje i prawa dostępu. Kliknij link, aby dołączyć do organizacji jako użytkownik zewnętrzny.

Co zrobić w przypadku usunięcia wiadomości e-mail z propozycją dołączenia do organizacji? Jest jakieś rozwiązanie?

Kliknij symbol  w prawym górnym rogu dowolnej usług Tekla Online. Następnie kliknij opcję My profile (Mój profil), aby zobaczyć swoje dane. Zgłoszenie widać na stronie profilu, w sekcji Invitations (Zaproszenia).

Czy mogę być pracownikiem w więcej niż jednej organizacji?

Nie, możesz być pracownikiem tylko jednej organizacji naraz. Jest to organizacja, której nazwę widać w profilu, w polu Company (Firma). Oprócz tego można należeć do wielu innych organizacji jako użytkownik zewnętrzny.

Informacje profilowe Tekla Online

Jak zmienić informacje profilowe?

Kliknij symbol  w prawym górnym rogu dowolnej usług Tekla Online. Następnie kliknij opcję My profile (Mój profil), aby zobaczyć i edytować swoje dane.

Czy mogę zmienić adres e-mail w moim profilu Tekla Online?

Tak, można zmienić adres e-mail, np. po rozpoczęciu pracy w nowej firmie.

Zalecamy używanie firmowego, a nie osobistego adresu e-mail.

Aby zmienić adres e-mail:

  1. Zaloguj się do swojego profilu Tekla Online przy użyciu starego adresu e-mail.
  2. Kliknij przycisk Zmień adres e-mail.
  3. Wprowadź nowy adres e-mail i kliknij Zapisz. Na nowy adres e-mail zostanie dostarczona wiadomość z potwierdzeniem.
  4. Wyloguj się z profilu Tekla Online.
  5. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem kliknij link i zaloguj się do swojego profilu Tekla Online przy użyciu nowego adresu e-mail.

 

Jeśli nie jesteś jeszcze w organizacji Tekla Online, możesz poprosić administratora Tekla Online w swojej firmie o wysłanie zaproszenia na Twój nowy adres e-mail.

Po zaakceptowaniu zaproszenia możesz zacząć korzystać z licencji online zakupionych przez firmę.

Jak działa opcja Preferred language (Preferowany język)?

Opcja preferowanego języka służy do ustawiania języka Tekla Online services tam, gdzie ta funkcja jest dostępna. W przypadku nieustawienia języka lub wyboru nieobsługiwanego języka używany będzie angielski.

Zarządzanie kontem Tekla Online

Kto zarządza kontami użytkowników?

Kontami użytkowników organizacji i dostępem do usług Tekla Online services zarządza firmowy administrator Tekla.

Jestem administratorem. Jak uzyskać dostęp do Tekla Online Admin Tool?

Na stronie profilu przejdź do karty Moja organizacja i kliknij przycisk Wejdź do Admin Tool. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej Tekla.

Jestem administratorem. Jak zaprosić użytkowników do organizacji?

W oknie dialogowym Tekla Online Admin tool możesz skorzystać z przycisku Zaproś pracowników, aby otworzyć okno dialogowe, w którym określa się adresy e-mail pracowników, którzy mają zostać zaproszeni do organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków administratora kont, zobacz zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Online.

Z kim można się skontaktować w przypadku problemów?

Jeśli ta strona nie odpowie na kwerendę, skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej Tekla.

Was this helpful?