Organizacje Tekla Online i konta Trimble Identity

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Organizacje Tekla Online i konta Trimble Identity

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące organizacji Tekla Online i konta Trimble Identity.

Przesłano mi wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji jako pracownik. Co to jest?

Otrzymujesz wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji, gdy administrator Tekla Online firmy dodaje Cię do organizacji firmy w usługach Tekla Online. Zazwyczaj tą firma jest firma, w której pracujesz.

Możesz być pracownikiem tylko jednej organizacji Tekla Online naraz. Jeśli jesteś już pracownikiem organizacji i akceptujesz zaproszenie do dołączenia do innej organizacji, konto Tekla Online zostanie do niej przeniesione.

Uwaga:

Członkostwo w organizacji może też wpływać na dostęp do przechowywanych w chmurze danych organizacji, np. modeli Tekla Model Sharing. Pamiętaj, aby niepotrzebnie nie przełączać między organizacjami.

  • Aby dołączyć do organizacji, kliknij łącze w wiadomości e-mail. Jeśli organizacja posiada umowę serwisową z Trimble, podczas dołączania do organizacji uzyskujesz dostęp do dodatkowej zawartości.
  • Jeśli chcesz tylko korzystać z subskrypcji i uprawnień dostępu w organizacji, możesz do niej dołączyć jako zewnętrzny użytkownik licencji. Skontaktuj się z administratorem firmy i poproś o dodanie w charakterze zewnętrznego użytkownika licencji.

Przesłano do mnie wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji w charakterze zewnętrznego użytkownika licencji. Co to jest?

Otrzymujesz wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji w charakterze zewnętrznego użytkownika licencji, gdy administrator firmy dodaje Cię do organizacji w charakterze zewnętrznego użytkownika licencji.

Dołączenie do organizacji jako zewnętrznego użytkownika licencji umożliwia korzystanie z subskrypcji organizacji i uprawnień dostępu bez konieczności przynależenia do niej w charakterze pracownika.

W tym samym czasie możesz być zewnętrznym użytkownikiem licencji w kilku organizacjach Tekla Online. Dołączenie do organizacji jako zewnętrzny użytkownik licencji nie spowoduje zmiany Twojego statusu jako pracownika czy zewnętrznego użytkownika licencji w innych organizacjach.

Aby dołączyć do organizacji w charakterze zewnętrznego użytkownika licencji, kliknij łącze w wiadomości e-mail.

Przesłano do mnie wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do grupy. Co to jest?

Otrzymujesz wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do grupy, gdy administrator dodaje Cię do grupy użytkowników. Kiedy należysz do grupy użytkowników, masz dostęp do funkcji i usług.

Aby dołączyć do grupy, kliknij łącze w wiadomości e-mail.

Czy mogę być pracownikiem w więcej niż jednej organizacji?

Możesz być pracownikiem tylko jednej organizacji Tekla Online naraz. Jeśli jesteś już pracownikiem organizacji i akceptujesz zaproszenie do dołączenia do innej organizacji, konto Tekla Online zostanie do niej przeniesione.

Uwaga:

Członkostwo w organizacji może też wpływać na dostęp do przechowywanych w chmurze danych organizacji, np. modeli Tekla Model Sharing. Pamiętaj, aby niepotrzebnie nie przełączać między organizacjami.

Organizacja, do której należysz jako pracownik, będzie wyświetlana jako Firma na stronie Moja organizacja w swoim Tekla Online profilu.

W tym samym czasie możesz być zewnętrznym użytkownikiem licencji w kilku organizacjach Tekla Online. Dołączenie do organizacji jako zewnętrzny użytkownik licencji nie spowoduje zmiany Twojego statusu jako pracownika czy zewnętrznego użytkownika licencji w innych organizacjach.

Co zrobić w przypadku usunięcia wiadomości e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji? Jest jakieś rozwiązanie?

Otrzymane zaproszenia możesz wyświetlić na stronie Moja organizacja w swoim Tekla Online profilu.

  1. Zaloguj się do swojego profilu Tekla Online.
  2. Przejdź do strony Moja organizacja w swoim profilu użytkownika.
  3. Aby zaakceptować zaproszenie, kliknij Akceptuj

Wysłano do mnie zaproszenie do dołączenia do mojej organizacji, ale nie pojawiło się ono w mojej skrzynce. Jest jakieś rozwiązanie?

Jeśli zaproszenie do dołączenia do organizacji Tekla Online nie pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spamu i wiadomości-śmieci. Jeśli wiadomości e-mail nie ma w folderze spamu lub wiadomości-śmieci, może to oznaczać, że system poczty e-mail lub zapora sieciowa firmy blokuje ich otrzymywanie.

Zaproszenia do dołączenia do organizacji przychodzą z adresu tekla.online@trimble.com. Skontaktuj się z administratorem domeny i poproś o umożliwienie odbierania wiadomości z domeny *@trimble.com.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej