Utwórz swoje Trimble Identity dla produktów Tekla

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Utwórz swoje Trimble Identity dla produktów Tekla

Musisz posiadać Trimble Identity, aby pobrać Tekla i korzystać z licencji online. Trimble Identity jest połączone z organizacją Tekla Online (grupą użytkowników dla fizycznej organizacji).

Utwórz Trimble Identity jako imienny kontakt dla firmy

Jeśli nie masz jeszcze żadnych produktów Trimble, przy zakupie pierwszej licencji lub subskrypcji musisz utworzyć Trimble Identity. Gdy Twoja firma kupuje licencję lub subskrypcję na produkt Tekla, jeden z użytkowników jest wyznaczony jako osoba kontaktowa.

Jeśli jesteś wyznaczoną osobą kontaktową w firmie, Trimble zaprosi Cię do organizacji Tekla Online i wyśle wiadomość e-mail z zaproszeniem do zakończenia tworzenia konta Trimble Identity. Utwórz konto Trimble Identity za pomocą łącza w tej wiadomości e-mail i upewnij się, że wypełniono wszystkie wymagane informacje o profilu użytkownika.

Po utworzeniu konta Trimble Identity użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie członkostwa w nowej organizacji Tekla Online. Jako nazwany kontakt masz uprawnienia administratora i możesz dodawać innych administratorów i użytkowników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

Tworzenie konta Trimble Identity jako użytkownik komercyjny lub administrator

Jeśli otrzymano wiadomość e-mail z zaproszeniem od Trimble, aby utworzyć konto Trimble Identity, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. W przeciwnym razie utwórz nowe konto Trimble Identity.

Jeśli chcesz użyć uwierzytelniania wieloskładnikowego podczas logowania na Trimble Identity, musisz mieć zainstalowaną aplikację uwierzytelniającą, na przykład na telefonie komórkowym.

Jeśli masz kilka różnych adresów e-mail, na potrzeby ustawienia Trimble Identity skorzystaj ze służbowego adresu e-mail. Po utworzeniu konta Trimble Identity dołącz do organizacji Tekla Online w firmie.

Uwaga:

Członkostwo w organizacji może też wpływać na dostęp do przechowywanych w chmurze danych organizacji, np. modeli Tekla Model Sharing. Pamiętaj, aby niepotrzebnie nie przełączać między organizacjami.

 1. W przeglądarce internetowej otwórz stronę Trimble Identity, a następnie kliknij przycisk Identyfikator Trimble.
 2. Wypełnij formularz Utwórz konto, a następnie kliknij Wyślij kod.

  Jeśli masz kilka różnych adresów e-mail, skorzystaj ze służbowego adresu e-mail.

  Trimble wysyła do użytkownika wiadomość e-mail zawierającą kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta Trimble Identity, zweryfikuj swoje konto.

 3. W skrzynce odbiorczej znajdź e-mail weryfikacyjny od Trimble, a następnie skopiuj podany w tej wiadomości kod weryfikacyjny.

  Jeśli nie otrzymasz tej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spam.

 4. W przeglądarce internetowej, w której otwarta jest strona potwierdzania tożsamości, wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij przycisk Prześlij.
 5. Wprowadź i potwierdź hasło do konta i kliknij przycisk Prześlij.
 6. Określ preferencje dotyczące konta, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Jeśli nie włączono uwierzytelniania wieloskładnikowego, konto zostanie utworzone i nastąpi automatyczne zalogowanie.

 7. W przypadku wybrania opcji Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe należy skonfigurować metodę drugiego uwierzytelnienia.
  • Aby korzystać z kodów generowanych przez aplikację uwierzytelniającą, zeskanuj za jej pomocą kod QR, wprowadź wygenerowany przez nią kod weryfikacyjny, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
  • Aby korzystać z kodów wysyłanych SMS-em:
   • Kliknij opcję Użyj innej metody.

   • Wybierz kod kraju, a następnie wprowadź numer telefonu.

   • Kliknij przycisk Wyślij kod.

   • Wprowadź otrzymany kod, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Konto jest tworzone z włączoną opcją uwierzytelniania wieloskładnikowego i następuje automatyczne zalogowanie.
 8. Dokończ wypełnianie informacji o profilu.
  1. Z listy Typ profilu wybierz opcję Profesjonalny.
  2. Wprowadź wszystkie wymagane informacje o profilu.

   Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  3. Kliknij Zapisz.
 9. Dołącz do organizacji Tekla Online w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli masz już zaproszenie do organizacji, przejdź do strony Moja organizacja w profilu użytkownika, a następnie kliknij Zaakceptuj.
  • Na stronie Moja organizacja w profilu użytkownika wybierz organizację, a następnie kliknij Wyślij żądanie.

   Jeśli na liście nie ma żadnych organizacji, oznacza to, że adres e-mail nie pasuje do domeny żadnej istniejącej organizacji. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem firmy.

  • Poproś administratora firmy o zaproszenie. Zaproszenie otrzymasz w wiadomości e-mail lub na stronie Moja organizacja w profilu użytkownika. Po otrzymaniu zaproszenia należy je zaakceptować.

  Po dołączeniu do organizacji Tekla Online, na karcie Moja organizacja można odczytać administratorów organizacji. Na karcie Moje licencje można zobaczyć przypisane do użytkownika licencje i subskrypcje. Jeśli nie widzisz potrzebnej licencji lub subskrypcji, skontaktuj się z administratorem.

Możesz teraz używać Trimble Identity do instalowania i licencjonowania produktów Trimble.

Trimble Identity — tworzenie jako użytkownika typu Tekla Student

Użytkownik Tekla Student to użytkownik edukacyjny, który ma subskrypcję Tekla Student. Aby rozpocząć subskrypcję Tekla Student, utwórz konto Trimble Identity.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z produktów Trimble jako użytkownik Tekla Student, zobacz Tekla Campus.

 1. W przeglądarce internetowej otwórz stronę Trimble Identity, a następnie kliknij przycisk Identyfikator Trimble.
 2. Wypełnij formularz Utwórz konto, a następnie kliknij Wyślij kod.

  Trimble wysyła do użytkownika wiadomość e-mail zawierającą kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta Trimble Identity, zweryfikuj swoje konto.

 3. W skrzynce odbiorczej znajdź e-mail weryfikacyjny od Trimble, a następnie skopiuj podany w tej wiadomości kod weryfikacyjny.
  Uwaga: Jeśli nie otrzymasz tej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spam.
 4. W przeglądarce internetowej, w której otwarta jest strona potwierdzania tożsamości, wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij przycisk Prześlij.
 5. Wprowadź i potwierdź hasło do konta i kliknij przycisk Prześlij.
 6. Określ preferencje dotyczące konta, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Konto zostanie utworzone i automatycznie zalogowane.

 7. Dokończ wypełnianie informacji o profilu.
  1. Z listy Typ profilu wybierz opcję Edukacyjny.
  2. Wprowadź wszystkie wymagane informacje o profilu.

   Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  3. Kliknij Zapisz.

Możesz teraz używać Trimble Identity aktywacji subskrypcji Tekla Student oraz instalacji produktów Trimble.

Czy to było pomocne?
Dalej