Tekla Online Admin Tool

Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla Tedds for Word
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Tedds Tekla Tedds for Word
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla Structural Designer
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Tekla Online Admin Tool

Tekla Online Admin Tool to narzędzie, którego administratorzy używają do zarządzania kontami użytkowników oraz uzyskiwania dostępu do licencji i usług Tekla Online dla użytkowników firmy.

Jeśli jesteś administratorem w organizacji Tekla Online:

  • Dodajesz użytkowników do Twojej organizacji Tekla Online.

    Członkostwo w organizacji pozwala pracownikom na dostęp do licencji firmy oraz powiązanych usług Tekla Online.

  • Przypisujesz subskrypcje do użytkowników na produkty, funkcje i usługi Tekla, które zostały zakupione przez Twoją firmę.

    Subskrypcje dają użytkownikom dostęp, jeśli zalogują się oni przy użyciu Trimble Identity.

  • Usuwasz użytkowników z Twojej organizacji Tekla Online, gdy opuszczają oni Twoją firmę.

    Użytkownicy mogą być w stanie nadal korzystać z subskrypcji oraz powiązanych usług Tekla Online, dopóki ich konta nie zostaną usunięte z organizacji.

Czy to było pomocne?
Dalej