Informacje o subskrypcjach dla Tekla Structures

Tekla Structures
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Informacje o subskrypcjach dla Tekla Structures

Subskrypcje Tekla Structures nabywa się w ramach subskrypcji cyklicznej lub stałej. Subskrypcje odblokowują konfiguracje Tekla Structures Carbon, Graphite lub Diamond, które odpowiednio udostępniają więcej funkcji produktu.

Subskrypcje Tekla Structures to licencje użytkownika. Każdy użytkownik musi dysponować własnym Trimble Identity i posiadać licencję subskrypcji Tekla Structures. Jako administrator możesz przypisać stanowiska licencji zarówno pracownikom, jak i zewnętrznym użytkownikom licencji.

Nie można jednocześnie używać Tekla Structures na różnych komputerach z tą samą licencją subskrypcyjną. Użytkownicy muszą się wylogować i wyjść z Tekla Structures lub zamknąć Tekla Structures bez zachowywania zarezerwowanej licencji subskrypcyjnej, aby być w stanie użyć subskrypcji na innym komputerze.

Subskrypcje Tekla Structures można używać w trybie offline przez maksymalnie 72 godziny. Użytkownicy mogą zachować subskrypcję zarezerwowaną do użytku w trybie offline nawet po zamknięciu Tekla Structures.

typy licencji subskrypcyjnych Tekla Structures

Różne typy licencji umożliwiają różne poziomy elastyczności. Typ licencji określa, ile razy licencje mogą być ponownie przypisane do innego użytkownika oraz kraj, w którym licencja ma być używana.

Typ licencji Przypisanie licencji Kraj użytkowania
Standard Maksymalnie cztery przypisania w każdym roku kalendarzowym Tylko w obrębie kraju nabycia
Flex Bez ograniczeń Tylko w obrębie kraju nabycia
Worldwide Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Licencja imienna Dozwolone jest tylko pierwsze przypisanie. Nie można ponownie przypisać tego typu licencji. Bez ograniczeń

Wszystkie rodzaje licencji mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z embarga i ograniczeń kontroli eksportu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę licencyjną użytkownika końcowego Trimble dotyczącą oprogramowania Tekla.

Informacje o subskrypcjach starszych wersji Tekla Structures

Subskrypcje Tekla Structures mogą być używane dla licencji Tekla Structures 2019 i nowszych. W przypadku korzystania z wersji wcześniejszej niż Tekla Structures 2021i subskrypcja aktywuje jedną z następujących konfiguracji:
  • Licencja Tekla StructuresCarbon aktywuje Obserwator projektu lub konfigurację Planowanie produkcji.

  • Licencja Tekla StructuresGraphite aktywuje Detalowanie zbrojenia lub konfigurację Planowanie produkcji.

  • Licencja Tekla Structures Diamond powoduje aktywację konfiguracji Pełny.

W Tekla Structures 2021 lub nowszej wersji ta sama licencja umożliwia otwieranie wielu wystąpień Tekla Structures na tym samym komputerze. Następujące wcześniejsze wersje i dodatki service pack umożliwiają również otwieranie wielu wystąpień Tekla Structures:

  • 2019i SP10 lub nowszy

  • 2019 SP12 lub nowsza

  • 2020 SP9 lub nowsza

W przypadku starszych wersji i dodatków service pack, ta sama licencja nie pozwala na otwieranie starszej wersji Tekla Structures wraz z nowszą wersją Tekla Structures na tym samym komputerze.

Uwaga:

Chociaż jest to dozwolone w ramach licencjonowania, to jednoczesne uruchomienie wielu instancji Tekla Structures na tym samym komputerze może powodować błędy w działaniu niektórych funkcji, takich jak rozszerzenia.

Informacje o subskrypcjach konfiguracji Tekla Partner

Subskrypcje konfiguracji Tekla Partner mogą być wykorzystywane wyłącznie do tworzenia zawartości aplikacji i BIM w ramach Tekla Partners Program. Wykorzystywanie tych materiałów do innych celów komercyjnych, w tym między innymi do modelowania, detalowania lub produkcji, jest wyraźnie zabronione.

Subskrypcje konfiguracji Tekla Partner to licencje użytkownika. Każdy użytkownik musi dysponować własnym Trimble Identity i posiadać licencję subskrypcji Tekla Structures. Nie ma ograniczeń co do ilości ponownych przypisań stanowisk licencji subskrypcyjnych.

Zgodnie z warunkami programu Tekla Partner licencje subskrypcyjne na konfiguracje Tekla Partner można przypisać wyłącznie osobom, które są bezpośrednio zatrudnione w Twojej firmie. Na przykład nie można przypisać subskrypcyjnych licencji Tekla Partner podwykonawcom zatrudnionym w innej firmie. Firma zatrudniająca podwykonawców musi przystąpić do programu Tekla Partners Program, aby uzyskać własne stanowiska licencji subskrypcyjnych i móc przypisać je swoim pracownikom.

Uwaga: Niektórzy istniejący użytkownicy mogą mieć starsze licencje konfiguracji Tekla Partner, które można przypisywać jednocześnie do dowolnej liczby użytkowników. W przypadku takich użytkowników liczba licencji określa maksymalną liczbę jednoczesnych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji o Tekla Partners program, odwiedź Tekla Developer Center.

Informacje o subskrypcjach Tekla Student

Subskrypcje Tekla Student to osobiste subskrypcje online przeznaczone tylko dla użytkowników edukacyjnych, którzy chcą wypróbować i poznać Tekla Structures, Tekla Structural Designer i Tekla Tedds w Tekla Campus.

Korzystanie z subskrypcji Tekla Student do jakichkolwiek prac komercyjnych jest zabronione. Wszystkie modele są zapisywane w formacie, którego nie można otworzyć przy użyciu subskrypcji komercyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Tekla Campus.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej