Informacje o licencjach Tekla PowerFab Go

Tekla Structures
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Informacje o licencjach Tekla PowerFab Go

Licencje Tekla PowerFab Go nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Licencje Tekla PowerFab Go są licencjami dla użytkownika, ale zazwyczaj są przypisywane do urządzeń, a nie do osób.

Licencje Tekla PowerFab Go są zwykle przypisywane do współużytkowanych komputerów lub urządzeń mobilnych, na których użytkownicy uzyskują dostęp do interfejsu Tekla PowerFab w przeglądarce. Licencje można udostępniać każdemu, kto korzysta z tego samego urządzenia.

Z tego powodu dla każdego udostępnianego urządzenia zalecamy utworzenie oddzielnych adresów e-mail specyficznych dla tych urządzeń, np. nazwaurządzenia001@example.com. Następnie za pomocą tych specyficznych adresów e-mail utwórz konto Trimble Identity dla każdego urządzenia.

Licencje Tekla PowerFab Go są dostarczane i zarządzane w Tekla Online Admin Tool. Gdy licencje zostaną dostarczone, osoba, która jest nazwanym kontaktem w firmie, otrzymuje powiadomienie w wiadomości e-mail o licencji. Jako administrator możesz użyć narzędzia Tekla Online Admin Tool, aby przypisać każdą licencję do konta Trimble Identity specyficznego dla urządzenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej