Konfiguracje Tekla Structures

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Konfiguracje Tekla Structures

W zależności od subskrypcji Tekla Structures Użytkownik ma dostęp do konfiguracji Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite lub Tekla Structures Diamond.

Szczegółowe informacje o subskrypcji widoczne są w oknie Tekla Online Admin Tool.

Każda subskrypcja stopniowo dostarcza więcej funkcji produktu.

  • Tekla Structures Diamond służy do detalowania i tworzenia informacji na potrzeby produkcji.

  • Tekla Structures Graphite służy do modelowania i tworzenia rysunków zestawieniowych.

  • Tekla Structures Carbon służy do przeglądania i współpracy.

W niniejszej dokumentacji uwzględniono zawartość konfiguracji produktu Tekla Structures Diamond. Możesz nie mieć dostępu do wszystkich funkcji opisanych w tej dokumentacji. Jeśli subskrypcja zawiera kilka różnych konfiguracji, można wybrać między nimi po uruchomieniu Tekla Structures.

W przypadku korzystania z licencji lokalnych obsługiwane są tylko konfiguracje starszej wersji. Więcej informacji znajduje się w dokumencie pt. Mapa funkcji dla starszych licencji lokalnych.

Mapa funkcji subskrypcji Tekla Structures

Carbon

Graphite

Diamond

Modelowanie

Otwieranie i wyświetlanie modeli
Modelowanie elementów, zespołów stalowych, prefabrykowanych zespołów betonowych, betonowych jednostek sekcji wylewania
Tworzenie komponentów stalowych i betonowych ✔1
Numeracja elementów ✔2
Inteligentne narzędzia edycji zbiorczej

Narzędzia planowania

Planowanie logistyczne, sekwencjonowanie, harmonogramowanie, klasyfikowanie, wizualizacja statusu

Rysunki i raporty

Tworzenie raportów i drukowanie rysunków
Tworzenie rzutów, przekrojów, rysunków montażowych, planów zakotwień oraz rysunków zbrojenia w formie rysunków zestawczych
Tworzenie rysunków wykonawczych elementów stalowych i betonowych (elementy, zespoły, zespoły betonowe)

Interoperacyjność

Eksport do systemów CNC i MIS dla stali
Eksport do systemów produkcji zbrojenia
Eksport do systemów ERP i MES dla prefabrykatów betonowych
Praca z modelami referencyjnymi (formaty takie jak DWG, DXF, IFC)

Obliczenia

Tworzenie modeli analitycznych wraz z obciążeniami
Interfejsy analizy i projektowania

Inne

Funkcje Open API

✔1 = tylko komponenty koncepcyjne.

✔2 = Numeracja nie jest dostępna dla zespołów stalowych lub prefabrykowanych, zbrojenie jest numerowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej