TEMPLATE_FONT_CONVERSION_FILE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

TEMPLATE_​FONT_​CONVERSION_​FILE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Szablony i symbole

Ta opcja zaawansowana wskazuje położenie pliku konwersji czcionki systemu Tekla Structures (czcionki Template Editor) template_fonts.cnv. Domyślnie ścieżką tą jest %DXK_FONTPATH%\template_fonts.cnv, co oznacza, na przykład C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\\environments\common\fonts\\template_fonts.cnv. Ten plik jest używany do mapowania czcionek systemu Tekla Structures (fixfont, romsim, romsim8, romco) na czcionki systemu Windows w eksporcie DWG/DXF.

Składnia: <Template Editor font>= windows font [* width correction factor]

Przykład: romco = Times New Roman * 0.5

Istnieje inny plik konwersji, dxf_fonts.cnv, który służy do konwersji czcionek True Type na czcionki SHX.

Aby uzyskać więcej informacji o konwersji czcionek, zobacz Pliki czcionek umożliwiające dostosowywanie Tekla Structures.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików środowiska. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej