Używanie sił reakcji i obciążeń UDL w funkcji AutoDefault oraz narzędziu AutoConnection.

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Używanie sił reakcji i obciążeń UDL w funkcji AutoDefault oraz narzędziu AutoConnection.

Siły reakcji dla narzędzia AutoConnection i funkcji AutoDefault można ustawić w zdefiniowanych przez użytkownika atrybutach elementu, a dla funkcji AutoDefault również na zakładce Projekt w oknie dialogowym połączenia.

Siły reakcji

Gdy w regule używane są siły reakcji, a funkcja AutoDefault jest aktywowana, Tekla Structures szuka najpierw sił reakcji we właściwościach odpowiedniego połączenia. Jeśli właściwości nie zawierają sił reakcji, Tekla Structures szuka zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementu podrzędnego w połączeniu. Jeśli Tekla Structures nie znajdzie tam sił, nie będzie można używać reguł sił reakcji.

Obliczanie siły ścinającej

Jeśli nie są podane żadne wartości sił reakcji, siła ścinająca jest obliczana z wykorzystaniem procedury UDL (obciążenia równomiernego) dla siły ścinającej. Obliczenia UDL są przeznaczone przede wszystkim do stosowania z jednostkami brytyjskimi. W celu obliczenia maksymalnej dopuszczalnej siły ścinającej wykorzystywana jest w nich wartość granicy plastyczności, wymiary profilu i wartość procentowa UDL.

 • Granica plastyczności jest zdefiniowana w katalogu materiałów.
 • Wymiary profili pochodzą z katalogu profili.
 • Wartość procentowa UDL jest pobierana z okna dialogowego połączenia lub opcji zaawansowanej.

Program Tekla Structures porównuje wynik z regułą siły ścinającej w funkcji AutoDefault.

Używanie UDL w narzędziu AutoConnection i funkcji AutoDefault:

Cel Procedura
Użycie UDL w narzędziu AutoConnection
 1. Na zakładce Projekt w oknie dialogowym połączenia wybierz dla opcji UDL ustawienie Tak.
 2. W polu UDL % wprowadź wartość procentową UDL.

  Jeśli nie zostanie wprowadzona wartość, Tekla Structures użyje wartości domyślnej ustawionej za pomocą opcji zaawansowanej XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT.

Użycie UDL w funkcji AutoDefault
 1. Na zakładce Projekt w oknie dialogowym połączenia wybierz dla opcji Użyj UDL ustawienie Tak.
 2. W polu UDL % wprowadź wartość procentową UDL.

  Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, Tekla Structures użyje wartości domyślnej ustawionej za pomocą opcji zaawansowanej XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej