REFERENCE_MODEL_OBJECT

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

REFERENCE_​MODEL_​OBJECT

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Tworzy listę obiektów referencyjnych modelu w raportach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej