REBAR_POS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

REBAR_POS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla numer pozycji prętów zbrojeniowych określony przez XS_​REBAR_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING.

Dla prętów zbrojeniowych w grupy prętów zbieżnych w zestawach prętów format REBAR_POS jest określony przez XS_​REBARSET_​TAPERED_​REBAR_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING, a jeśli ta opcja nie jest ustawiona, wówczas przez XS_​REBAR_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej