REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_CROSS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

REBAR_​MESH_​LEFT_​OVERHANG_​CROSS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla przedłużenie prętów poprzecznych poza zewnętrzne pręty podłużne po lewej stronie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej