REBAR_ASSEMBLY_TYPE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

REBAR_​ASSEMBLY_​TYPE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Pokazuje typ zespołu zbrojenia wybrany we właściwościach zespołu zbrojenia. Na przykład Cage, Bent mesh, Braced girder lub pusta wartość, która jest domyślna.

Używaj z typem zawartości REBAR_ASSEMBLY.

Aby wyświetlać typ zespołu zbrojenia dla obiektu zbrojenia należącego do zespołu zbrojenia, użyj opcji REBAR_ASSEMBLY.USERDEFINED.REBAR_ASSEMBLY_TYPE. Pusta wartość jest wyświetlana dla obiektów zbrojenia, które nie należą do zespołu zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej