READY_FOR_ISSUE_BY

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

READY_​FOR_​ISSUE_​BY

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Atrybut READY_FOR_ISSUE_BY informuje o tym, kto oznaczył rysunek jako gotowy do wydania. Tego atrybutu można używać do dodawania informacji Menedżer dokumentów o tym, kto oznaczył rysunek jako gotowy do wydania w raportach rysunków. Możesz również dodać kolumnę Gotowy do wydania przez do Menedżer dokumentów.

Aby uwzględnić w raporcie informację o tym, czy rysunek został oznaczony jako gotowy do wydania, użyj atrybutu IS_READY_FOR_ISSUE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej