RADIUS_OF_GYRATION_X

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

RADIUS_OF_GYRATION_X

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla promień bezwładności x (właściwość analityczna) profilu.

Zobacz również

PROFILE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej