PROJECT_COMMENT

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PROJECT_​COMMENT

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla wartość wprowadzoną w polu Komentarz do projektu w oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów projektu w menu Plik > Właściwości projektu > Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej