PROFILE_WEIGHT

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PROFILE_WEIGHT

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Ciężar elementu. W odniesieniu do profili Tekla Structures ciężar obliczany jest przy użyciu wartości ciężaru na jednostkę długości oraz ciężaru/m w katalogu profili. Jeśli ciężar/m nie jest zdefiniowany w katalogu profili, ta opcja działa w ten sam sposób co WEIGHT_NET, jednak zamiast ciężaru właściwego profilu używa wartości ciężaru właściwego blachy (Ciężar właściwy dla blach) z katalogu materiałów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej