PROFILE_TYPE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PROFILE_TYPE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Ten atrybut szablonu wyświetla typ profilu DSTV-NC elementu. Typy profili DSTV-NC znajdują się w ostatniej kolumnie w tabeli poniżej.

Domyślne typy profili w opcji Tekla Structures są zgodne z dokumentacją DSTV-NC. Są one zdefiniowane jako komunikaty, numerowane od 588 do 599, w pliku komunikatów by_number.ail w folderze ..\Tekla Structures\<version>\bin\messages. W poniższej tabeli pokazano związek pomiędzy poszczególnymi komunikatami, profilami w Tekla Structures a profilami typu DSTV-NC zdefiniowanymi w komunikatach.

Profile Tekla Structures

Numer komunikatu

Typ profilu DSTV-NC

Profile I

588

I

Profile L

589

L

Profile U

591

U

Blachy

592

B

Pręty okrągłe

593

RU

Rury okrągłe

594

RO

Rury prostokątne

595

M

Profile CC

596

C

Profile T

597

T

Blachy wieloboczne

598

B

Blachy gięte

599

B

Profile Z i wszystkie inne typy profili

itp.

590

Z

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej