POISSONS_RATIO

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

POISSONS_RATIO

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla współczynnik Poissona (właściwość analityczna) materiału.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej