PLOTFILE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PLOTFILE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla nazwę pliku .dg rysunku. Do użytku wyłącznie w tabelach i raportach na rysunku.

Zobacz również

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​A

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​C

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​W

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​G

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej