PLATE_TOP_VIEW

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PLATE_TOP_VIEW

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Ten atrybut jest dostępny w przypadku wierszy z typem zawartości ELEMENT. Wyświetla widok z góry blachy wielobocznej. Możesz użyć PLATE_TOP_VIEW tylko w polu graficznym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania PLATE_TOP_VIEW, przeczytaj artykuł pomocy Jak używać atrybutu szablonu PLATE_TOP_VIEW.

Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutów dozwolonych w polach graficznych, zobacz artykuł pomocy Atrybuty pól graficznych w Edytorze szablonów.

Ograniczenia

Następujące atrybuty nie mają wpływu na PLATE_TOP_VIEW: FontColor, Dimensions, ImageWidth i ImageHeight.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej