PLATE_THICKNESS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PLATE_​THICKNESS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla grubość blachy (w mm), jeśli w katalogu profili zdefiniowano dla profilu właściwość Grubość blachy. Przykładowo ta opcja ma zastosowanie w przypadku rurowych przekrojów okrągłych i prostokątnych oraz niektórych profili CC nieposiadających odrębnych wartości grubości dla półek i środnika. Ten atrybut nie działa w przypadku profili blach, ponieważ we właściwościach profilu nie ma możliwej do zdefiniowania właściwości Grubość blachy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej