PLASTIC_MODULUS_Y

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PLASTIC_MODULUS_Y

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla plastyczny moduł osi odniesienia y-y przekroju poprzecznego. Jest także znany jako pierwszy moment powierzchni.

Zobacz również

PROFILE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej