PHASE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PHASE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Numer fazy, do której należy obiekt.

Aby wyświetlić nazwę fazy, użyj pola PHASE.NAME.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej