PART_SERIAL_NUMBER

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PART_SERIAL_NUMBER

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla numer elementu bez przedrostka i separatora.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej