PART_PREFIX

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PART_PREFIX

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla przedrostek elementu określony w oknie dialogowym właściwości elementu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serii numeracji, zobacz Serie numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej