PART_POS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

PART_POS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Numer pozycji elementów. W odniesieniu do innych obiektów to pole pozostaje puste.

W przypadku zespołów, elementów i śrub wyświetla znak głównego elementu zespołu. W odniesieniu do innych obiektów to pole pozostaje puste.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej